Sayı : 2017/31
28 Haziran 2017

 

Kurallara uygun olmayan çiftleşmelerde uygulanacak yaptırımlar

Bu yönergenin amacı üreticilerin, dişi köpek sahiplerinin üretimlerini FCI-KIF üretim yönerge ve kurallarına göre yapmalarını sağlamaktır.

Ayrıca bu yönerge şartları gereği uygulanacak yaptırımlar Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin uygulanmasına engel değildir.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu ‘’Genel İşleyiş Yönergesi’’ ve ‘’Üretim İzin Yönergesi / Kuralları’’nda belirtilen kurallara uygun olmayan çiftleşme, üretim ve batınlar için

1 Ağustos 2017 geçerli olmak üzere yavruların kayıt edilmesine izni verilse dahi cezai işlemler uygulanacaktır.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu kural dışı eşleşme ve uygulamalarda yavruları kayıt altına almama ve/veya secerelendirmeme hakkını saklı tutar.

Söz konusu cezai işlemler, kurallara uygun olmayan çiftleşme ve üretimler için ilgili ırk derneği ve/veya Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Yönetim Kurulu ve/veya Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu üretim sorumlusunca verilen özel izinleri, ayrıca batın kontrollerinde uyulması gereken kural ve tarihleri de kapsamaktadır.

Söz konusu eksiklik ve yanlış uygulamalardan dolayı yavrular için talep edilecek soy kütük belgeleri için üreticilerin(dişi köpek sahiplerinin) ödemesi gereken ücret 01.08.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yavru başına, en az Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından o yıl için belirlenen köpek kayıt ücreti kadar olacaktır.2017 yılı için Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından belirlenen köpek kayıt ücreti 125.- (yüzyirmibeş) TL`dir.

 

Üretim Yaş sınırını aşmış köpekler

Üretim yaş sınırını aşmış erkek ve dişi köpeklerden tekrar yavru alınması talebi halinde, söz konusu köpeklerin Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu ve/veya ilgili ırk derneklerinin düzenlemiş oldukları ırk standartları yarışma veya ırk değerlendirme etkinliklerinde tekrar hakem değerlendirmesi alması gerekmektedir. (en az iyi veya ırk derneğince belirlenen üretim notunu)

Bilgi edinilmesini ve üyelerinize duyurulması hususunu rica ederiz.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu

Yönetim Kurulu