DUYURU

KÖPEK SAHİPLERİNİN VE KAYIT YETKİLİLERİNİN  DİKKATİNE

ÇİFTLEŞME ANLAŞMASI

Çiftleşecek köpekleri KIF bünyesinde temsil eden bir ırk derneğinin olması halinde çiftleşme anlaşması gerekli ödeme yapılarak ırk derneğinden alınacaktır.
Çiftleşme anlaşması üzerinde bulunan tüm bölümler erkek ve dişi köpek sahiplerince eksiksiz dolduracaktır. Çiftleşme anlaşması üzerinde ayrıca ilgili ırk derneği  kaşesi / tarih ile ırk derneği üretim sorumlusunun imzası ve ÜRETİME UYGUNDUR ibaresi bulunacaktır.
Çiftleşecek köpekleri KIF bünyesinde temsil eden bir ırk derneğinin olmaması halinde üreticiler çiftleşme anlaşmasını ücreti mukabili KIF merkezinden alacaklardır.Başvuru esnasında çiftleşecek erkek ve dişi köpeklere ait IRK STANDARTI DEĞERLENDİRME FORMLARI’ nın birer kopyasının ibrazı şarttır.

KIF merkezinden alınan çiftleşme anlaşması üzerinde KIF kaşesi ve tarihinin bulunması gereklidir.

1.DOĞUM TEYİT FORMU
Yavruların doğumunu takip eden en geç 7 gün içinde dişi köpek sahibi tarafından davet edilen KIF kayıt yetkilisi tarafından yavrular anne altında görülerek tanzim edilecek,  imza altına alınacak ve  evrak dişi köpek sahibine teslim edilecektir.1.Doğum teyit formunun doldurulması ile ilgili detaylar KIF internet sitesinde bulunan ‘’KAYIT YETKİLİLERİ TÜZÜĞÜ’’ bölümünde bulunmaktadır. Ö N E M L İ    1.Doğum teyit formunun tanzim edilmesini takip eden 3 gün içerisinde çiftleşme anlaşmasının 1.(Beyaz) ve 2.(Sarı) kopyaları ile 1.Doğum Teyit formunun 1.(Beyaz) kopyasının dişi köpek sahibi tarafından ileti ücreti ödenmek kaydı ile KIF merkezine gönderilmesi zorunludur. MİKROCİP TALEBİ Dişi köpek sahibi yavruların doğumunu takip eden 5. veya 6. haftada yavrulara uygulanacak chip ve düzenlenecek soy kütük belgelerinin ederi olan tutarı KIF banka hesabına yatırarak KIF merkezinden yavrular için chip talebinde bulunacaklardır.

2.DOĞUM TEYİT FORMU
Yavruların doğumunu takip eden 7.haftanın sonu veya 8.hafta içerisinde dişi köpek sahibi 2.doğum teyit formunun düzenlenmesi için KIF kayıt yetkilisini davet edecektir. Kayıt Yetkilisi nezaretinde chipler veteriner tarafından  yavrulara uygulanacak ve 2.doğum teyit formu düzenlenerek dişi köpek sahibine teslim edilecektir.Bu belgenin 1.(beyaz) kopyası ileti ücreti ödenmek kaydı ile dişi köpek sahibi tarafından KIF merkezine yollanacaktır. KIF merkez ofisince yapılacak son kontrolden sonra yavruların secereleri tanzim edilerek dişi köpek sahibine gönderilecektir.

KÖPEK IRKLARI VE KİNOLOJİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU Duyurular
Yarışmalar
Ortaklarımız
Lider Pet KIF ana sponsorudur