KÖPEK SPORLARI KOMİSYONU TÜZÜĞÜ

 KÖPEK SPORLARI KOMİSYONU

TÜZÜĞÜ

 

Komisyonun Adı ve Merkezi

 

Madde 1.

Komisyonun Adı: “Köpekli Sporlar Komisyonu” dur.

Komisyonun Kısa Adı: “K.S.K” olarak anılacaktır.

Komisyonun Merkezi: İstanbul` dur.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde merkezin yerini değiştirebilir. Komisyon yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

 

Komisyonun Faaliyet Alanı, Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Komisyon Tarafından Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

Madde 2.

Komisyonun faaliyet alanları:

 

komisyon, sosyal, eğitim ve sportif alanda faaliyet gösterir. İçeriğinde bulunan spor dalları,

-ÇEVİKLİK (agility)

-FRİZBİ (frisbee)

-UÇAN TOP (flyball)

-SÜRÜ GÜTME (herding)

-TOP GÜTME (treiball)

-KÖPEKLİ DANS (dog dance)`dır.

 

 

Kuruluş Amacı:

 

1. Günümüzde köpek-insan ilişkisi her yönüyle üst seviyede seyretmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu ilişkinin daha da kuvvetleneceği kuşku götürmez bir tespittir.

Köpeklerle olan ilişkimizi son yıllarda bu derece kuvvetlendiren etkinlik ise insanoğlunun yapısında var olan mücadele ve rekabet ruhunun ürünü olan sportif aktivitelerini köpeklerle paylaşmaya başlamış olmasıdır.

Dünya üzerinde resmi ya da gayriresmi olarak yapılan çok sayıda köpekli spor aktivitesi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları genele hitap ettiğinden yaygınlaşmış ve herkes tarafından bilinir ve yapılır hale gelmiştir. Köpekli sporlarda aktif katılımda bulunabilmek için en önemli faktörün organize olabilmek ve bilgi akışını köpek sahipleriyle paylaşabilmek olduğu tartışmasız bir gerçektir. Köpek sporları komisyonu olarak ülkemizde köpekli sporların hakkını verecek ve ülkemizdeki köpek-insan anlayışını geliştirecek her türlü köpekli sporu desteklemek ve katılmak amacımızdır.

2. `çeviklik, frizbi, uçan top, top gütme, sürü gütme, köpekli dans` spor dallarını tek bir çatı altında toplayarak daha geniş bir kitleye hitap etmek; daha fazla sporcu çıkarmak.

 

 

 

3. köpeğin karakteri, yaşı, cinsi gibi faktörler göz önünde bulundurularak uygun spor branşı seçimlerinde köpek sahiplerini doğru yönlendirmek,

4. köpek sporlarıyla ilgilenen sahipleri birbirleriyle tanıştırmak, bir arada tutmak, sosyal bir ortam sağlamak;

5. bu konuda çalışmalar yapan, kişi ve kuruluşlara destek vermek.

6. destek veren kişi veya kuruluşlar ile iş birliği içerisinde bulunarak köpekli sporların geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

7. ülkemizde bu konuda turnuvalar, yarışmalar, etkinlikler, organizasyonlar düzenlemek

8. Yurt dışında Türkiye`yi temsil edecek sporcular çıkarmak

 

Komisyon tarafından Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

 

1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2. Turnuva, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar veya sosyal medya aracılığı ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, her türlü kitap tercüme ve basım-yayım işleri yapmak,

4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,

5. Üyeleri arasında insani münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

6. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

7. Yasalara uygun biçimde kamu, kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

8. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

9. Komisyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

10. yurt içinde ve yurt dışında yarışmalara katılmak, organizasyon yapmak,

11. Köpek sahiplerini köpekli sporlara teşvik etmek, eğitimci bulma konusunda aracılık yapmak,

12. Üyelerinin gerekli malzeme teminleri için yönlendirmede bulunmak

13. KSK yarışmalarında hakemlik yapacak olan görevlileri seçme yetkisine sahiptir.

14.KSK frizbi harici yarışmalarında FCI , KIF hakemlerini görevlendirir.

15. KSK frizbi yarışmalarında seçilen frizbi etkinlik kuruluşunun (UFO, SKYHOUNDZ vs. ) hakemlerini, FCI ya da KIF hakemlerini görevlendirebilir.

16. komisyon hakemlik geliştirme ve bilgilendirme seminerleri düzenler ve ülkemiz hakemlerinin sporculardan daha ileride kendilerini geliştirmelerine destek olur.

 

 

 

 

 

 

Faaliyetlere katılım koşulları

 

Madde 3.

katılım koşulları:

 

Köpek Sporları Komisyonu tarafından gerçekleştirilen yarışmalara katılma koşulları:

 

1. centilmen ve sporcu nitelikleri taşımak,

2. köpeği ile uyumlu ve dengeli mükemmel takım olabilecek nitelikleri taşımak,

3. Köpek Sporları Komisyonu üyesi olmak

 

Köpek Sporları Komisyonu tarafından gerçekleştirilen yarışma dışı eğitici ve sosyal etkinliklere katılma koşulları:

 

Köpek Sporları komisyonu üyesi olan herkes katılabilir .

 

Yurt dışında ülkemizi temsil edecek sporcuların seçilme koşulları

1. TC vatandaşı olmak,

2. Köpek Sporları Komisynu yarışmalarına katılmış olmak,

3. centilmen ve sporcu nitelikleri taşımak,

4.köpeği ile uyumlu ve dengeli mükemmel takım olabilecek nitelikleri taşımak,

5. Köpek Sporları Komisyonu tarafından gerçekleştirilmiş çeviklik, frizbi, uçan top, top gütme, sürü gütme, köpekli dans yarışmalarında Türkiye genelinde ilk 5`e girmek

 

EK -1

 

KIF KÖPEK SPORLARI KOMİSYONU AGİLİTY YARIŞMA KURALLARI

“KIF Köpek Sporları Komisyonu Agility Yarışma Kuralları, FCI Agility Genel Kurallarına ek olarak ulusal kuralları belirlemek üzere hazırlanmıştır. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda FCI kuralları geçerlidir.”

Köpek yarışma sınıfları: Small, Medium, Large (yarışmalarda small ve medium sınıflarında en az 10’ar köpek olmalıdır. Olmadığı durumlarda small ve medium sınıfları birleştirilir.)

Kategoriler:

(1)  FUNRUN & Junior class

(2)  A1 agility

(3)  A1 jumping

(4)  A2 agility

(5)  A2 jumpimg

(6)  A3 agility

(7)  A3 jumping

Kategori tanımları:

(1)  FUNRUN & Junior class: En az 16 aylık tüm köpeklere açıktır. Bu sınıfta small, medium ve large tüm boylarda köpekler aynı  yükseklikte parkuru koşar.  Genel yükeklik 25-30 cm. arasındadır. FCI yarışmaları için değerlendirilmeye alınmaz. Sadece jump ve tünelden oluşur. Engel geçiş sayısı 15’tir. Junior yarışmacı yaş aralığı 15-18’dir.

(2)  A1 jumping: En az 16 aylık tüm köpeklere açıktır. Jump ve en az 2 tünelden oluşturulur. Engel geçiş sayısı  18’dir.

(3)  A1 agility: En az 16 aylık tüm köpeklere açıktır. Engel geçiş sayısı 18’dir. Parkur  jump, en az 2 tünel, a-frame ve dog walk’tan oluşturulur.

(4)  A2  & A3  jumping: En az 18 aylık tüm köpeklere açıktır. Engel geçiş sayısı 22’dir.

(5)  A2 & A3 agility: En az 18 aylık tüm köpeklere açıktır. Engel geçiş sayısı 22’dir.

Genel kurallar:

(1)  Yarışmaya katılacak köpekler  KIF’e kayıtlı olmalıdır.

(2)   Bağlı oldukları ırk derneğinden, ırka dair derneğin bulunmadığı durumlarda KIF köpek sporları komisyonuna yazılı başvuruyla yarışma skor kayıt kitapçığı alınmış olmaldır.

(3)  Tüm yarışma sonuçları yarışma kayıt defterine kaydedilir. Yarışma kayıt defterinde köpeğin yarıştığı en son kategori ve aldığı sonuca göre yarışma kategori kaydı yapılır.

(4)  Herhangi  bir yarışma kaydı olmayan köpek A1 kategorisinden kaydedilir.

(5)  Bir köpek için sadece tek bir kategoride kayıt yapılır.

(6)  Her bir kategoride 2 koşu yapılır. Koşular aynı veya farklı parkurlarda olabilir.

(7)  Bir üst yarışma kategorisine geçmek için koşular “clean” yani temiz , hatasız olmalıdır.

(8)  Takım yarışmaları en az 4 aynı sınıfta köpekten oluşur. Takım yarışmaları için small ve medium sınıfta yeterli sayıda yarışmacı yoksa bu 2 sınıf aynı takımda yarışabilir.

(9)  Yarışma sonuçları her bir sınıf ve kategori için ayrı ayrı ve kombine skor olarak değerlendirilir.

 

(10)                    ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil etmek için oluşturulacak Türkiye takımını seçme yetkisi KIF  KSK ya aittir.

(11)                    seçilecek sporcuların KIF Türkiye yarışma ve şampiyonalarına kesinlikle katılmış olmaları ve A3 jumping ve A3 agility derecelerine ulaşmış olmaları önceliği aranır.  A3 derecesi alan yarışmacı yoksa A2 ve  A2  derecesi alan yarışmacılar A3 derecesine ulaşan yarışmacılar yetişene kadar KIF - KSK uygunluğu onaylanır ise ülkemizi temsil edebilirler.

 

 


Announcements
Contests
Our Partners