AA İş Sınavları Koruma Köpekleri

AA İş Sınavları Koruma Köpekleri

KÖPEK IRKLARI VE KİNOLOJİ FEDERASYONU

ULUSAL İŞ KÖPEKLERİ SINAVI

KURALLARI

 

 

 

1. GENEL BİLGİ

2. SINAV MEVSİMİ

3. SINAV ORGANİZASYONU

4. HAKEMLER

5. SINAVA KATILABİLECEKLER

6. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

7. KARAKTER TESTİ

8. DEĞERLENDİRME

9. DİSKALİFİKASYON

10-SINAVLAR

11-ULUSLARARASI SINAV VE YARIŞMALAR

12-KOMİSYONLAR

13- SOSYAL KÖPEK SINAV (SKS) KURALLARI

 

 

1. GENEL OLARAK

Yarışma ve sınavlar iki amaca hizmet etmelidirler. Bir sınavı başarılması ile bir yandan köpeğin ırkına mahsus kullanıma uygun olduğu ortaya konmuş olurken diğer yanda da

köpeğin üretilmesi halinde, bu köpekten doğacak yavruların hem fiziksel ve hemde zihinsel açıdan sağlıklı birer birey olacaklarının sınav neticesi ile tesbit edilmiş olması sebebi ile, nesilden nesile işe yarar olmalarının ve giderek de ırkın kullanım amacına daha uygun olmalarının mümkün olduğunca garati altına alınmasıdır. Ayrıca sınavlar köpeklerin sağlıklı ve formda kalmalarının sağlanmsı amacına da hizmet edecektir. Bu tip bir sınavın başarılması ayrıca köpeğin damızlık özelliklerinin de teyidi olur.

Yarışma boyunca tüm katılımcıların sportmence davranmalarını sağlamak organizatörlerin görevidir. Her yarışmacılar / katılımcılar için aynı şartlar asğlanmalıdır. Yarışma yeri, başlama saati ve sınav programı tüm katılımcılara zamanında duyurulmalıdır.

İşbu yönetmelik, ülkemizde köpek ve köpek sahiplerinin bugünkü durumlaru, deneyimleri göz önünde bulundurularak hazırlanmış olup, köpek eğiticileri ve sahiplerinin deneyimlerinin gelişmesine paralel olarak zaman içinde değiştirilmesi ve revize edilmesi gerekecektir.

 

2.​ SINAV / YARIŞMA MEVSİMİ

Sınavlar, köpekler ve sahiplerinin/idarecilerinin sağlıklarını tehlikeye sokacak şartlar varolmadıkça yıl boyu gerçekleştirilebilirler. Sınav günü mevcut iklim şartlarının sınav için uygun olup olmadığına, sınav için daha önceden belirlenip ilan edilmiş olan sınav hakemi karar verir. Sınav tarihlerini KIF belirleyebilir / kısıtlayabilir.

 

3.​ SINAV ORGANİZASYONUSınavın organizasyonundan genel olarak Sınav Yöneticisi (sorumlusu) sorumludur. Bir sınavın gerçekleştirilmesi için gerekli tüm hazırlıkları yapar / yaptırır ve sınavı gerçekleştirir. Tüm sınav süresince hakemlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, zamanın doğru değerlendirilerek sınavın hatasız va zamanında tamamlamasını sağlamak onun görevleridir.

Bu sebepler ile Sınav Yöneticisi (sorumlusu), yönettiği sınava köpek sokamaz ya asli görevi dışında işlerle sınav süresince meşgul olamaz.

 

4.​ HAKEMLER

Bu sınav ve yarışmalarda FCI-KIF tarafından yetkilendirilmiş sınav hakemleri görev alabilirler.

KIF üyesi ırk dernekleri ve ilgili komisyonlar düzenleyecekleri sınavlar için davet etmeyi planladıklar yerli ve/veya yabancı hakemleri Federasyon Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadırlar.

Gerekli davet yazışmaları Federasyon Sekreteryasınca yapılacaktır.Irk Derneklerinin ve ilgili komisyonların hakem talep formu KIF internet sitesindedir.

 

Hakemler,

Kendi köpeklerini, bakmakta oldukları köpekleri,

Sahipleri ile aynı evi paylaştığı köpekleri,

Aynı evi paylaştığı ya da birlikte yaşadığı kişilere ait veya bunların yarışmaya soktuğu köpekleri değerlendiremezler.

Hakem tutumu ile sınava giren köpekleri rahatsız etmemeli, etkilememelidir. Hakem daima sınav yönetmeliğinin tam anlamı ile ve doğru uygulanmasından sorumludurlar. Sınav Yönetmeliğin ihlali halinde hakemin sınavı durdurma ya da iptal etme yetkisi de vardır. Bu gibi bir durumda hakem bir rapor düzenleyerek olayın gelişimini KIF’a tüm ayrıntıları ile bildirmelidir.

Hakemlerin kararları nihaidir ve tartışılamaz. Hakemleri ve kararlarını her türlü eleştirme bunu yapanın yarışma sahasından çıkarılması ve disiplin cezasına çarptırılması neticelerine sebep olabilir. Hakemin kararlarını değil, ama varsa yaptığı kural hatalarına ilişkin itirazlar sınav yöneticisine (sorumlusu) sınav günündan itibaren 8 gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır. Bu itiraz ya da şikayet yazılı olarak, hakemin kural ihlalili en az ikinci bir şahidin de imzasıyla teyid edilmesi durumunda sınav organizatörü ya da doğrudan KIF’a da iletilebilir. İtiraz hakemin verdiği kararın değiştirilmesi gibi bir sonuç sağlayamaz, ancak konunun incelenip daha sonraki sınavlarda hakem ya da hakemlerin benzer hatalar yapmalarını engelleyeck önlemlerin alınmasını sağlayabilir. Bu konudaki kararı KIF’ın konu ile ilgili olarak teşkil edeceği komisyon verir.

 

5. SINAVA KATILANLAR

Sınava köpekleri ile birlikte katılmak isteyenler, KIF internet sitesinde bulunan sınav başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak son başvuru tarihine kadar kayıtlarını yaptırmış olmalıdırlar.Sınav başvuru sınav katılım başvurusunun organizatöre iletilmesi ile başvuran katılımcı ilan edilmiş olan sınav katılım bedelini organizatöre ödemeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Bir katılımcı elinde olmayan sebepler ile sınav günü sınav alanına gelemiyorsa bunu Sınav Yöneticisine (sorumlusu) zamanında bildirmek zorundadır.

Sınava katılacak olanlar sınav alanınada geçerli veterinerlik ve hayvanları koruma kurallarına harfiyen uymak zorundadır. Ayrıca hakem(ler) ve Sınav Yöneticisinin (sorumlusu) uyarılarına da tam olarak uyması zorunludur. Köpeğini sportmence ve en iyi şekilde yönetmeli, aldığı neticelere bakmaksızın katıldığı sınav aşamasının her bölümünü tamamlamalıdır. Sınav, neticelerin açıklanması ve performans defterlerinin katılımcılara / köpek sahiplerine iade edilmesi ile son bulur.

Köpek sahibi karşı çıksa bile, hakem sakat, aksayan ya da bir şekilde engelli bir köpeği sınav dışında bırakabilir. Bir köpek sahibi sınavı tamamlamadan köpeğini sınavdan çekerse hakem köpeğin performans defterine «kesintiye uğratılmak sebebi ile kusurlu » notunu düşer.

Bir köpek sahibi sınavı tamamlamadan köpeğini veteriner raporuna da dayanan belirgin bir sakatlık ya da yaralanma sebebi ile sınavdan çekerse hakem köpeğin performans defterine «sakatlanma / hastalanma sebebi ile kusurlu » notunu düşer. Hakem, köpek sahibi ya da idarecisinin gayri sportmence davranışı, hayvan haklarına ihlal eden davranışı, sınav yönetmeliği ya da kurallara aykırı davranışı, iyi alışkanlıklara uymayan davranışı, yanında köpeği motive etmek için kurallar ve sınav yönetmeliği ile yasaklanmış eşyalar bulundurması sebepleri ile diskalifiye edebilir. Sınav sona ermeden köpeğin yarışması terk etmesi yada sahibi veya handleri tarafından sınavdan çekilmesi her şartta köpeğin performans defterine sebebi de beilrtilerek hakem tarafından not edilir. Diskalifikasyon durumdan köpeğin sınavda o ana kadar topladığı tüm puanlar silinir.

Sınav süresince idareci yanında mutlaka bir gezdirme kayışı bulundurmalıdır. Yine sınav süresince köpeğin boynunda sıkmayan / boğmayan bir zincir tasma bulunması gerekir. Sınav süresice köpeğin boynunda başka bir tasma, parazit tasması, deri tasma vs gibi, bulunamaz.

Gezdirme kayışı köpeğin göremeyeceği şekilde taşınabileceği gibi, handler bunu sol omuz üstünden belinin sağ tarafına doğru asılı olarak da taşıyabilir.

Köpeğe sınav sırasında verilecek sesli işaretlerin tek kelimeden oluşan komutlar olması tercih edilir. Bunlar herhangi bir dilde olabilirler, ancak köpekten istenen farklı işler için her seferinde aynı komutlar kullanılmalıdır.

Bir sınav aşamasına birden fazla köpek katılıyorsa, sıralama kura ile belirlenir.

 

6. SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI

Köpeğin sınava gireceği gün, söz konusu sınav için ön görülen yaş sınırını tamamlamış olması gereklidir.

Sınavlara her cins ve ırktan köpekler (melez köpekler dahil) katılabilirler.Sınavlara katılacak köpeklerin (melez köpekler dahil) Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu soy kütüğüne kayıtlı veya FCI üyesi bir ülke federasyonuca düzenlenmiş bir secereye sahip olmaları şarttır.

Kızandaki/eoustrus dönemindeki dişi köpekler , sınav süresince diğer köpeklerden ayrı tutulmak kaydı ile sınavların her aşamasına katılabilirler.Mümkün olduğunca bu köpekler sınava en son alınmalıdırlar.

Hamile ve yavrusu olan / emziren köpekler sınavlara katılamazlar.Aynı şekilde hasta yada bulaşıcı hastalık riski taşıyan köpekler sınavlara alınmazlar.

 

7.​ KARAKTER TESTİ

Sınava başlamadan önce, köpek hangi sınava katılacak olursa olsun, hakem köpeğe bir karakter testi uygular. Köpeğin tatoo numarası ya da mikro-çip numarasının kontrol edilmesi karakter testinin bir parçasıdır / bölümüdür. Bu testi başarı ile tamamlayamayan köpekler yani tatoo yada miko-çip numarasını kontrol ettirmeyen köpekler sınava katılamazlar ve diskalifiye edilmeleri gerekir.

Bunun ötesinde hakem, tüm sınav boyunca köpeğin karakterini ve davranışlarını gözler.

Hakem, therhangi üm sınavlarda bir karakter zafiyeti gösteren köpeği derhal diskalifiye etmelidir. Diskalifikasyon, köpeğin performans defterine, sebebi ile birlikte hakem tarafından not edilir. Hakem aynı zamanda köpeğin karakter zafiyetini KIF’a da rapor etmelidir.

​ Karakter testi köpekler için normal sayılacak çevre koşullarında gerçekleştirilmelidir;

​ Sınava katılacak köpekler hakem tarafından tek tek bu teste tabii tutulur ;

​ Köpek normal bir gezdirme kayışı ile bağlı ancak kayış gevşek / serbest durumda olamlıdır ;

​ Hakem köpeği heyecanlandırmaktan kaçınmalı ve köpeğe dokunmamalı / köpeği tutmaya çalışmamalıdır.

​ 

8. DEGERLENDİRME 

a.​ Pozitf tutum : Köpek rahat ve kendinden emin durup hakemin testi tamalamasını bekler. Dikkatlidir ancak hakemi ve etrafını umursamaz.

b.​ Kabul edilebilir sınırda durum : Köpek biraz huzursuz, çekingen ve hafifçe güvensizdir. Bu köpekler sınava kabul edilebilir, ancak hakem sınav süresince bu köpekleri izlemelidir.

c.​ Karakter zafiyeti ya da negatif tutum : Köpek ürkek, güvensiz, korkak, silah sesinden korkar, yönetilemez durumda, ısırmaya meyilli ya da agresiftir. Bu köpekler hakem tarafından hemen diskalifiye edilmelidirler.

 

9. DİSKALİFİKASYON

Köpek sınav sırasında handlerini ya da sınav alanını terkeder ve üç kez çağırılmasın rağmen geri gelmezse diskalifiye edilir.

Köpeğin diskalifiye olması durumunda sınavda o ana kadar topladığı tüm puanlar silinir ve performens defterine ne puan ne de değerlendirme notu yazılır. Hakem performans defterine sadece köpeğin diskalifiye olduğu ve diskalifikasyonun sebebini yazar.

 

 

10. SINAVLAR

KIF , ırk dernekleri ve ilgili komisyonlarca düzenlenecek BH , IPO (her seviyesi) AGILITY ve benzeri sınavlarında FCI’ca belirlenen ve uygulanan uluslararası kurallar geçerlidir.

Ayrıca Doğa/Enkaz/Çığ/Su Arama Kurtarma, Frisbee ve benzeri sınav ve yarışmalarda uluslararası kurumlarca belirlenen ve uygulanan kurallar geçerlidir.

Bunun dışında KIF, ırk dernekleri ve ilgili komisyonlar tarafından düzenlenen ‘’Sosyal Köpek Sınav’’ (SKS) kuralları aşağıdadır. SKS kurallarında değişiklik yapmak KIF Yönetim kurulu ve ilgili komisyonların yetkisindedir.

 

11. ULUSLARARASI SINAV VE YARIŞMALAR

Uluslararası sınav ve yarışmalarda (Balkan, Avrupa, Dünya Şampiyonaları vb) ülkemizi temsil edecek ulusal takımların seçimi ile ilgili kural ve yöntem ve sınav takvimi, o yılın başında KIF yönetim Kurulu ve/veya ilgili komisyonlarca belirlenerek duyurulur

 

 

12. KOMİSYONLAR

İlgili komisyon kurullarınca belirlenen komisyon tüzük ve yönetmelikleri KIF Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Söz konusu tüzük ve yönetmelikler KIF internet sitesinde yayınlanır.

 

 

 

13. SOSYAL KÖPEK SINAV KURALLARI (SKS)

Sınav, öncelikle köpek sahiplerinin köpekleriyle sosyal yaşamda rahatsızlık vermeden ve rahatsız olmadan bulunmalarını test eder.

Sınavın tamamı sevk kayışı ile yapılır.

12. ayına girmiş köpekler sınava katılabilir.

Sınava KIF veya FCI Secereli ve KIF söykütüğüne kayıtlı tüm saf ırklarla ve ırk olarak kabul edilmeyen (melez) tüm köpeklere açıktır.

Sınava girecek tüm köpekler mikroçiplendirilmiş olmalıdır. Sınav öncesi mikroçip kontrolu yapılacaktır.

Sınav puanlama usulüne göre değil, sınav sonunda yapılan değerlendirmeye göre ’’ Geçti-Kaldı’’ şeklinde yapılacaktır.

Sınav sonucu başarılı olan köpeklere Sosyal Köpek Sınavını başarıyla bitirmiştir şeklinde sertifika verilecektir.

Sınavlar KIF ve/veya FCI tarafından yetkilendirilmiş hakemler tarafından yapılacaktır

Aşağıda belirlenen Sosyal Köpek Sınav kurallarını ve sırasını, içeriği/işlevi/amacı aynı kalmak kaydı ile değiştirmek hakemin karar ve yetkisindedir.

1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere ;

Federasyonumuzca düzenlenecek Sosyal Köpek Sınavlarında (SKS) köpek idarecilerinin sınava sokacağı köpek sayısı her gün için 2(iki) köpekle sınırlandırılmıştır.

 

Bölüm A – İtaat

1.​ Sevk kayışlı takip

İdareci hakemin onayıyla belirlenen paternde normal, hızlı ve yavaş bir şekilde yürümelidir. Köpek sahibinin sol tarafında ne geride ne de önde ve yakın bir şekilde sahibini çekiştirmeden yürümelidir. Sevk kayışı gevşek yere doğru U şeklinde salınmalıdır. Sevk kayışında stres olmamalıdır. Sevk kayışı daima sol elde olacaktır.

2.​ Otur

Başlangıç noktasında idareci köpeğini oturtup köpeğinden 10 adım uzaklaşacak ve değerlendirmecinin onayıyla köpeğinin yanına dönecektir İdareci köpeğin yanından ayrılırken İkinci bir bekle komutu verebilir.

3.​ Uzun Yat

Başlangıç noktasında idareci köpeğini yatırıp köpeğinden 10 adım uzaklaşacak ve değerlendirmecinin onayıyla köpeğinin yanına dönecektir. İdareci köpeğin yanından ayrılırken İkinci bir bekle komutu verebilir.

 

Bölüm B - Trafik testi

Dikkat dağıtıcılı çevrede köpeği trafikte karşılaşması muhtemel canlı ve cansız objelerle karşılaşması ve göstermiş olduğu tepkilerin değerlendirilmesi.

1.​ Çim biçme makinası, hilti ya da muadili bir iş aleti ile çalışan kişinin yanından geçiş

2.​ Belirlenmiş istikamete doğru giderken karşı istikametten koşan insanları geçiş

3.​ Belirlenmiş istikamete doğru giderken karşıdan gelen bisiklet sürücüsünün yanından geçiş

4.​ Belirlenmiş istikamete doğru giderken karşı istikametten gelen taşıtın köpek ve sahibinin hizasına gelmeden yavaşça durması ve adres vs.. sorması.

5.​ Yabancı birinin köpek idarecisiyle tokalaşması

6.​ Seslere duyarlılığın test edilmesi. Köpek sese ilgi gösterebilir fakat korkmamalı ya da agresyon göstermemelidir. İş makinası, siren, korna zil vs..

7.​ Görsel uyarılara karşı duyarlılığın test edilmesi. Şemsiye vs..

8.​ Kıyafetlere karşı duyarlılığın test edilmesi. Değişik üniformalar, Çöpçü, dilenci, palyaço kıyafetleri kullanılabilir.

9.​ Köpek/ler idarecisi tarafından bir ağaca, cite duvara ya da herhangi bir yere bağlanır.İdareci köpeğin göremeyeceği bir yere gizlenir. Göz kontağı olmamalıdır. Köpek oturabilir, yatabilir. Ayakta durabilir! Köpeğin ya da sınavdaki diğer köpeklerin önünden başka bir köpek başka bir idareci tarafından geçirilir. Köpek/ler geçiş yapan köpeğe agresyon göstermemelidir.  

10.​ Trafik testi sona erdiğinde idareciler köpekleriyle birlikte hakeme doğru gider, önünde dururlar ve hakemin elini sıkarlar. Köpek hakeme agresyon göstermemelidir!