FCI tarafından 26.06.2020 tarihinde gönderilen sirkülere göre tüm ırklar için örnek bir Irk Standardı örneği verilerek tüm üye ülkelerin bu yönergeye ve şemaya uymaları gerektiği bildirilmiştir.

 

KIF Yönetim Kurulu