D U Y U R U

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu iç tüzük ve yönetmeliklerinde 1 Eylül 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Bilgi edinilmesi hususunu rica ederiz.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu

Yönetim Kurulu

 

KÖPEK IRKLARI VE KİNOLOJİ FEDERASYONU

                 GENEL İŞLEYİŞ YÖNERGESİ________

7.3  SOY KÜTÜĞÜNE KAYITLI VE KIF VE İLAN EDİLMİŞ İSE İLGİLİ KIF ÜYESİ IRK

    DERNEĞİNİN ÜRETİM YÖNETMELİĞİNE UYAN ANNE-BABA KÖPEKLERDEN

    DOĞACAK YAVRULARA SOY KÜTÜK BELGESİ DÜZENLENEBİLMESİ İÇİN

    YAPILMASI GEREKENLER:

Eski  hali

Dişi ve erkek köpeklerin çiftleştirilmelerinden önce, her iki KIF Soy Kütüğüne kayıtlı, bir Irk standardı Yarışması ya da Irk Standardı Değerlendirme Organizasyonunda en az “İYİ” notunu almış  köpeğin sahipleri, ilgili ırk derneğinden, ırk derneği yoksa KIF’tan bedeli karşılığında tedarik edilecek “Çiftleşme Anlaşması”nı doldurup, doğacak yavruların ne şekilde paylaşılacağını ifade eden şartları da yazdıktan sonra. karşılıklı imza etmelidirler.

Yeni düzenleme

Dişi ve erkek köpeklerin çiftleştirilmeleri öncesi, her iki köpeğin de KIF Soy kütüğüne kayıtlı, bir Irk standardı Yarışması ya da ırk standardı değerlendirme organizasyonunda en az “İYİ” notunu almış ve diğer tüm üretim kriterlerini yerine getirmiş  olmaları gerekmektedir..Çiftleşecek köpeklerin sahipleri eşleşmeden önce KIF internet sitesinde bulunan ‘’eşleşme bildirim’’ formunu doldurarak ilgili ırk derneğine, ırkı temsil eden bir dernek bulunmadığı taktirde KIF merkez ofise göndererek çiftleştirme onay almakla yükümlüdürler.

Çiftleşme onayı alınan köpeklerin çiftleşmelerinden sonra köpek sahipleri ilgili ırk derneğinden, ırkı temsil eden dernek bulunmadığı taktirde KIF merkez ofisten bedeli karşılığında tedarik edilecek “Çiftleşme Anlaşması”nı doldurup, doğacak yavruların ne şekilde paylaşılacağını ifade eden şartları da yazdıktan sonra. karşılıklı imza etmelidirler.

KÖPEK IRKLARI VE KİNOLOJİ FEDERASYONU

ÜRETİM İZNİ YÖNERGESİ/KURALLARI

  1. ÜRETİMDE KULLANILACAK KÖPEKLERİN

        UYMALARI GEREKEN KOŞULLAR VE İLGİLİ DİĞER KONULAR:

Eski hali

  • Çiftleşmeden önce köpek sahipleri Federasyona üye dernek yoksa KIF’tan, ilgili ırk derneği olması durumunda söz konusu ırk derneğinden tedarik etmiş olacakları “Çiftleşme Anlaşması”nı karşılıklı imzalamalı ve daha sonra Federasyon ve ırk derneği kopyalarını KIF’a  iletmekle yükümlüdürler.Anlaşmanın birer kopyası, haklarına sahip çıkabilmeleri için, köpek sahiplerinde kalmalıdır.

Yeni düzenleme

Çiftleşmeden önce köpek sahipleri Federasyona üye dernek yoksa KIF’dan,  ilgili ırk derneği olması durumunda söz konusu ırk derneğinden örneği KIF internet sitesinde bulunan ‘’eşleşme bildirim’’ formunu doldurarak çiftleşme onayı almakla yükümlüdürler

  • Çiftleşme onayı alınan köpeklerin sahipleri çiftleşmeden sonra Federasyona üye dernek yoksa KIF’tan, ilgili ırk derneği olması durumunda söz konusu ırk derneğinden tedarik etmiş olacakları “Çiftleşme Anlaşması”nı karşılıklı imzalamalı ve daha sonra Federasyon ve ırk derneği kopyalarını KIF’a  iletmekle yükümlüdürler.Anlaşmanın birer kopyası, haklarına sahip çıkabilmeleri için, köpek sahiplerinde kalmalıdır.