Sayın Başkan,

Son günlerde yaşanan bazı olumsuzluklar ve gelen şikayetler nedeni ile, Bulgaristan’dan ülkemize export secere ile getirilen köpeklerin KIF soy kütüğüne kayıt edilebilmesi için, söz konusu export secereye ilave olarak, köpeklere ait EU (Avrupa Birliği) pasaportlarına, Türk Gümrüklerince giriş mühürünün uygulanmış olması gerekli ve zorunludur.

Pasaportlarında giriş mühürü olmayan köpeklerin kayıtları kesinlikle yapılmayacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu

Yönetim Kurulu