Sosyal medyada belli bir grup tarafından ortaya atılan ve KIF Yönetim Kurulu tarafından haksız bir şekilde üyelikten çıkarıldıkları belirtilen dernekler KIF Tüzüğü ve ilgili bakanlığın önerileri doğrultusunda üyelikten çıkarılmışlardır. Derneklere yollanan metinde niçin çıkarıldıklarına ilişkin maddeler mevcuttur. 

 

Her Türk vatandaşı ve kurumu kanun ve yönetmeliklere uymakla mükelleftir. 

Saygılarımızla 

KIF YÖNETİM KURULU