Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Camiasına, 
 
9 Mart 2019 tarihinde yapılması planlanan,daha önce de Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu çağrı bildirimleri gereği duyurulan ve derneklere de ayrica hatırlatması yapılan Genel Kurulumuz maalesef zorbalıkla,baskıyla ve dahi cebir kullanılarak, Federasyona ait belgeler yok edilerek engellenmeye çalışılmıştır.
 
Hukuki tüm zorunlulukların yerine getirilmiş olması,daha önceki denetim raporlarıyla sabit olarak,(ki bu genel kurulda da bu raporların açıklanacağı aşikardı), bir yönetim kurulu kararını dahi zamanında bir önceki seçimli Genel kurul öncesi almamış kişiler tarafından kullanılacağını düşünememek abesle iştigal olurdu.    
 
KIF yönetim Kurulu toplantısının kanun ve kurallara uygun şekilde yürüttüğü süreç, daha önceki kararlarını deftere dahi yazmadan(tutanaklar ve Denetim kurulu raporlarıyla sabittir) seçimli Genel Kurul bildirimi yapmış bu kişilerin Genel Kurul önünde hesap vermelerini engellemeyecektir.
 
Toplantiya delegelerin dahil edilebilmesinin kuralları KIF tüzüğünde belirtilmiş olup,Yönetim Kurulu bu tüzük kurallarının uygulanmasından sorumludur,bu tüzük kuralının uygulanmaması toplantıya katılım sağlamış herhangi biri tarafından,alınacak herhangi biri kararın beğenilmemesi sonucunda bu bireyler  tarafından toplantının ve genel kurul kararının iptali için kullanılabilir ve haklı sayılabilirdi.Bugun iyi niyet arayan bu kişilerin bir önceki seçimli genel kurulda,aynı iyi niyet!!ten tamamen uzak olarak kendi içlerinde ve çoğunlukta bulundukları yönetimi mali açıdan nasıl ibra etmeyerek şerh koyduklarını ve kendi kendilerini,kendi yönetimlerini  ibra etmeyerek düştükleri ibret verici durumu tüm genel kurul katılımcıları şaşkınlıkla hatırlayacaktır.
 
Kaldi ki aynı genel kurulda, aynı kişilerin önerdiği ve seçilmesine önayak olduğu Divan Başkanı da aynı kuralı doğru şekilde uygulamış ve 7 gün kuralına uymayan,zamanında dernek delegesini iletmediği tespit edilen dernek delegesi mevzuata uygun şekilde toplantıya alınmamıştır. Tüm bu yapılanları bilen ve kendileri uygulayanların hangi niyetle bu şaşkınlık verici duruma düştüklerini ise takdirinize bırakıyoruz.
 
Konu edilen ve daha önce savunmalarını özellikle mali genel kurul öncesi göndererek,mali ve Olağanüstü Genel kurul halini almasını sağlayan bu kişilerin,durumdan haberdar olmadıklarını söyleyerek,kendilerine bildirim yapilmadigini iddia etmelerine rağmen, 7 gün içinde derneklerinin delege listelerini göndermeleri,buna rağmen Genel Kurulu sabote etmeye çalışmaları, ayrıca bir tuhaflık ve konu edilen niyetlerinin ne olduğunu belli eden bir tutumdur. 
 
Bu dernekler Şubat ayı başında Genel Kurula itirazlarını yapmışlar ve Mali ve Olağanüstü Genel kurul halini almasını sağlayarak,bu hale gelinmesini sağlamışlardır.Ayrica bu 3 dernek delegeleri de savunmalarını yapmaları için genel kurulda hazirun listesinde yer almış olmasına rağmen, Genel Kurula girmeyerek Hazirun listesi önünde bağıranlar, ortamı kargaşaya ve hakarete boğanlar arasında yer almışlardır. Bahse konu dördüncü dernek yönetim kurulu kararı ile herhangi bir başvuruda zaten bulunmamış ayrıca tüzük gereği göndermesi gereken delegelerini zamanında göndermeyerek genel kurulda yer alma hakkına zaten sahip olmamıştır.
 
7 gün kuralının uygulanma zorunluluğu, öncelikle Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tüzüğünden gelmekte ve Yönetim Kurulunun tüzüğü uygulama sorumluluğu kanunların getirdiği yükümlülük olduğundan dolayı,zamanında göndermeyen derneklere yazı ile bilgi verilmiş,Genel Kurul toplantısının sakatlanması önlenmeye çalışılmıştır. Nitekim söz konusu Tüzük kuralının uygulanmaması halinde Genel Kurul’un tamamen iptal olacağı tartışmasız iken, Yönetim Kurulu’nun tüzük maddesini uygulamasını hukuksuzluk ile nitelendirmek ise trajikomiktir.
 
Bunun dışında Yönetim Kurulunun uyguladığı bir durum kesinlikle söz konusu olmamıştır,bu iftirayı sahiplerine iade etmek zorunludur.
 
Diğer yandan, uygulanan hukuki durumlarla zorunluluk haline gelen Genel Kurul ile ilgili olarak sürekli 2 adet aynı Hazirun cetveli hazırlandığını,bunlardan bir tanesinin dernekler masası bir tanesinin de Federasyonda kaldığını bilmeyenlerin veya bilinçli olarak bunu istismar ederek kendi niyetleri doğrultusunda kullananların, kendi hazırladıkları hazirun cetvellerinin içler acısı durumunu,kimlere nasıl hazirun listesinde yer verilerek seçimi istismar etmeye çalışmalarının kanıtlarını ve gerçek niyetlerini Denetim kurulu raporunun detaylarında aramaya davet ediyoruz.
 
Kanıtlanmış ve kayda alınmış durumlar denetim kurulu raporuyla sabittir ve genel kurulda açıklanacaktır.
 
Tüm hukuki koşulları yerine getirilmiş,adalet ve hakkaniyetle savunma hakkı verilmiş, tüzük kurallarına uygun olarak ve demokratik biçimde hazirun cetvelinde yerini almış her delegenin hakkını zorbalık,hakaret,kargaşayı kullanarak ilk toplantıda engellemeye çalışan bu kişiler her mecrada hem Türk Adaleti,hem Tüzüklerimiz gereği görevli organlarımız hem de Federasyonumuz Genel Kurulu ve Kinoloji Camiası önünde gereken hesabı vereceklerdir.
 
Bu kişiler maalesef hala niyeti anlayamamiş maşa olarak kullandıkları bazıları ve hiçbir Kinolojik faaliyeti bulunmayan delege deposu olarak kullandıkları dernekler aracılığıyla ağızlarına bile almaya hakları olmadıkları Kinolojiyi kendi kişisel gayelerine araç olarak kullanmaktadırlar.
 
Kendi kişisel hakemlik organizasyonlarının Genel Kurul tarihine denk gelmesi sebebiyle ayrıca kesin katılımın ne zaman olacağına dair,delegelerin teveccühüne dair bir bilgisi olmayan,bireylerin kendi özgür tercihlerine ait bir kararda Yönetim Kurulundan kesinlik bilgisi isteyenlerin,  kendilerini camianın bu kadar üzerinde, efendi-cemaat ilişkisi içinde görenlerin delegelerin birçoğunu mobilize etmesi,avukatlarla derneğin ilk toplantısını karmaşaya boğması, hangi niyetler içerisinde olabileceği,hangi niyetlerle bu camiayı yönetmeye talip olabileceği camianın  takdirindedir.Bu tür insanların ve etrafindakilerin yaptıkları ve yapacaklarının tahayyülünü Derneklerimize bırakıyoruz.
 
Seçimin üzerinden geçen 1 yıl boyunca gerek sosyal medyadaki hakaret dolu,kendilerini daha da utandıran açıklamalarına cevap vermememize rağmen,bu tavırları zorbalık seviyesine çıkarmış bu zorbalık seviyesini daha da yukarı çekebilecek seviyede ve karakterde olduklarını ortaya koymuşlardır.
 
Delege listesine koydukları,"Ben görevimi yaptım,engelledim,bundan sonra avukatlarınız beni korusun" seviyesindeki, Federasyon karşıtı organizasyonlarda yer almış  provakatör karakterlerle mi ,bu Genel kurulları ve bu Federasyonu engelleyip şekillendirebileceklerini düşünenler Federasyonun geleceğinde rol oynayacaklardır,düşünülmesi gerekir.  Nitekim özel belge niteliğindeki Hazirun cetvelinin yırtılması ve çıkartılan olaylar nedeniyle hukuksuz şekilde toplantıyı geri bırakmaya sebebiyet veren tüm kişiler hakkında da ilgili deliller de eklenerek suç duyurusunda bulunulacağını tekrar beyan ederiz.
 
Ayrıca toplantının bu zorbalık ve eylemler nedeniyle yapılamamış olması sebebi ile başta KIF ile toplantıya gelen tüm üye  dernek ve temsilcilerinin de uğradığı maddi zararların tazmini ve tahsili adına da ilgili kişiler aleyhine tazminat davaları açılacağını belirtmek isteriz.
 
Bir önceki seçimli Genel Kurulda karşılaşılan  tüm usulsüzlüklere (daha sonra tespit edilmiş kayıt altına alınmış olmalarına rağmen) ,alınan kararları dahi uygulattirmayan,kurul tutanağına yazdırmayarak ,"isteyen mahkemeye gitsin",şeklinde yürütmelerine ragmen,hiçbir şekilde hiçbir zorbalık,saygısızlık,küfür hakaret olmadan kaybedenlerin bunu sindiremediği ve camiayı biribirine katmak için elinden geleni ardına koymayacağı açıktır.  
 
Yıllar süren emeklerin sonucunda birçok yetiştiricinin sarfettiği çabaları için ,gerçek ırk derneklerinin gönül verdiği camianin korunması için kişisel hezeyanlara kurban edilmesine engel olmaya devam edeceğimizi;Gerçek Dernekler için, KIF için, tüm kararlılığın ve hukuki altyapının kullanılacağından, birlik ve beraberlik içinde hareket edileceğinden kimsenin şüphesi olmamasını rica ediyoruz. 
 
Eleştiriye açık olduğumuzu  fakat zorbalık,şiddet ve özellikle bunu kendi amaçları için kullananlara kesinlikle karşı olduğumuzu camiamızın bunlara gereken cevabı vereceğine inancımızın tam oldugunu belirtiyor, camiamıza saygılarımızı sunuyoruz.
 
 Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu
Yönetim Kurulu "