Sevgili Köpekseverler,Derneklerimiz,Yetiştiricilerimiz,Camiamızın Tüm Paydaşları,

Hepimizin bildiği üzere son genel kurulumuzdan itibaren yaşanan süreçleri de düşünerek camiamız içinde huzuru arttırmak,kapsayıcı ve kavrayıcı olmak, bünyemizde bulunan paydaşların sorunlarına elimizden geldiği kadar çareler bulmak için zamanın,yoğun programın, federasyonumuzun maddi kapasitesinin ve olanaklarının elverdiği boyutta çaba gösterdik ve göstermeye devam etmekteyiz.

Geçen Beş buçuk aylık sürede gerek Türkiye’de insanların köpeklere olan ilgisini,sevgisini arttırmak,gerek köpeklerle birlikte yaşamın güzelliğine katkıda bulunacak etkinlikleri desteklemek ve bu etkinliklere katılımı arttırmak için tüm uğraşlarımıza karşın engellemelerle,karalamalarla karşılaştık.Hatta etkinliklere insanların ve tabi köpeklerimizin gelmemesi için verilen uğraşları hayretle izledik.

Tüm bunlara rağmen köpeklerimizin,en önemli varlığımız olan yerli ırklarımızın dünyada tanınması için verdiğimiz uğraşlara devam ettik, başarılı olduk ve hala da devam etmekteyiz.

Federasyon Yönetim Kurulu olarak yapılan bu engelleme ve karalamalara “sükut altındır..” ilkesiyle karşılık vermemeyi, camiayı kapsayıcı ve kavrayıcı olmanın, eleştirilere göğüs germenin yönetenlerin aynı zamanda taşımaları gereken bir özellik olduğundan hareketle düstur edinsek de, bugün geldiğimiz noktada Federasyon ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Dr.Ümit Özkanal’a yönelik ölüme varan tehditlerle bu işin maalesef başka noktalara taşındığının ve getirildiğinin farkındayız.

Federasyon olarak bu tehditleri yapanları ve bu tehditlerin yapılmasına alet olanları şiddetle kınadığımızı duyurmak istiyoruz.Bu kişiler hakkında adli mercilere gerekli suç duyurularında bulunacağımızı, bu tür tehditlerle bir yere varılamayacağını ve bu tür yollara başvuranların camia içinde köpekseverler arasında tehdit teşkil etmemeleri ve yer almamaları için tüm işlemlerin başlatılacağını belirtmek isteriz.

Görev,yetki ve sorumluluğunu köpeklerimizden,derneklerimizden ve camiamızın tüm paydaşlarından alan bir Yönetim Kurulu olmanın bilinciyle bütün köpekseverleri bu yaşanan son süreçle ilgili bilgilendirmeyi gerekli gördüğümüzü ve camiamızın verdiği destekle hep beraber tüm bu yaşananların ve yaşatanların üstesinden gelecek güçte olduğumuzu, camiamızın birlik ve beraberliği ile bunları aşacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu

Yönetim Kurulu