Federasyon Yönetim Kurulumuzun 11.02.2019 tarihli kararı gereğince, birincisi 09.03.2019 tarihinde yapılması öngörülen Federasyon Mali ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; görevli polis ekibi ve Yönetim Kurulu tarafından tutanak altına alınan olayların vuku bulması ve bu olaylar sebebiyle Otel Yönetimi tarafından kiralama sözleşmesinin tek taraflı olarak feshi ile toplantı salonunun tahliye ettirilmesi neticesinde gerçekleştirilememiş olup, toplantı Dernekler mevzuatı uyarınca geriye bırakılmak zorunda kalınmıştır.

 Bu doğrultuda, geri bırakılan toplantının Dernekler mevzuatına uygun şekilde gerçekleştirilmesi adına Yönetim Kurulumuz 18.04.2019  tarihinde toplanmış ve yukarıda belirtilen sebeplerle geri bırakılan toplantının, 05.05.2019 tarihinde, Kartaltepe Mah.Eren Sok.No:28/B Bayrampaşa/ISTANBUL adresinde,saat 10.00’da, ilk toplantı için geçerli aynı usullere göre, yine aynı hazirunla ve aynı  gündemle tamamlanması  kararlaştırılmıştır.

Gündem:

-Açılış

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

-Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı ve iki sekreterin seçimi

-Geçen Döneme ait Denetim Kurulu ve Mali Raporların okunması ve Yönetim Kurulu ibrası

-Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılan üye derneklerin savunmaları ve Genel Kurul tarafından üyeliklerinin oylanması,haklarında karar verilmesi

- Dilek,öneriler ve Kapanış

 

 

KIF Yönetim Kurulu