Sayın Köpek Federasyonları, Sayın Meslektaşlar,

Ekte Hollanda Köpek Klubü'nün brakiosefalik köpeklerin Hollanda’da üretimine ilişkin görüşünü bulacaksınız.

Hollanda Köpek Federasyonu (Klubü) Hollanda devletinin kanun ve yönetmeliklerine uymak durumundadır.

Biz Hollanda Federasyonu olarak konuyla ilgili geleceğe yönelik aksiyon planları için Hollanda’da kurulu kısa somaklı köpek ırk dernekleriyle görüşeceğiz. Kısa somaklı köpeklerin Hollanda’da üretilmesi yasak değildir, üretmeye devam edebiliriz ama 6 adet sağlık kuralına uymak ve bunu uygulamak şartıyla üretim gerçekleştirilebilir. Ülkemize kısa somaklı köpeklerin ithalatı ve bu köpeklerin yarışmalara katılması da yasak kapsamında değildir.

Bakanlığın üretim kriteri ile ilgili raporu web sayfamızda bulunabilir www.houdenvahonden.nl/fokkenkortsnuiten (sayfanın geri kanalı Flemenkçe’dir). Ayrıca kısa somaklı köpeklerin üretim kriterlerine ilişkin veteriner kontrol listesi formunu da görebilirsiniz.

Yavruların anne ve babasının bu kriterleri karşılaması gerekmektedir. Ebeveynlerin değerlendirilmesi yapıldıktan ve sonucu olumlu çıktıktan sonra yavrular resmi şecereye sahip olacaklar ve kayıt sistemine dahil edileceklerdir. Eğer ebeveynlerden bir tanesi gerekli olan en az somak uzunluğuna sahip değilse ama diğer beş kriter açısından yeterliyse yavrular yine resmi şecere alabileceklerdir. Bu geçici süre kabul edilebilecek bir durumdur. Eğer ebeveynlerden her ikisi de gereklilikleri karşılamıyorsa bu durumda yavrulara FCI geçerli şecere belgesi verilmeyecektir.
 

Umuyoruz ki gelecek genel kurulda üyelerimiz bu gereklilikleri yerine getirmeyen ebeveynlerden doğan yavruların farklı bir kayıt sisteminde kayıt edilmesi kararını vereceklerdir. Bu ebeveynlerden doğan yavrular yetişkin hale geldiklerinde söz konusu sağlık kriterlerini karşılıyor olabilirler diye düşünerek bu yavruların da bir şekilde kayıt altına alınmasını istiyoruz. Yavrular gereklilikleri yerine getirdiklerinde resmi FCI onaylı Hollanda şecere alabilir ve resmi kayıt altına alınabilirler.

 

Hollanda Federasyonu (Klubü) melez köpekleri kayıt altına almayacak, resmi şecere belgesi düzenlemeyecektir.

FCI’dan uluslararası yardım ve destek acilen gereklidir ve hali hazırda FCI bizim memnuniyetle kabul ettiğimiz yardım teklifini bize sunmuş bulunmakta.

Hollanda hükümeti birkaç farklı ülkedeki yetkililerle konu üzerinde görüşmeler yapmaktadır ve kısa somaklı köpekler konusu uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Orta ve kuzey Avrupa’da bu sorun hayvan hakları ve refahı açısından en önemli gündem maddesi haline gelmiştir. Aynı zamanda farklı ülkeler kısa somaklı köpeklerin üretilmesi, beslenmesi ve yarışmalara katılması gibi konularda kendi kural ve yönergelerini oluşturmaktadırlar.

Şu anda Raad van Beheer, Hollanda Federasyonu (Klubü) ulusal kanunlara uymakla mükelleftir. Umuyoruz ki dünya çağında tüm köpek federasyonları (klüpleri), üreticiler, hakemler ve köpek sahipleri düşünce sistemimizi modernleştirmemiz gerektiğinin ve ırklarımızın refah ve sağlığının en önemli konu olduğunun farkına varacaktır. Bazı ırklar, ırk standardı göz önüne alındığında halen tipik olmakla birlikte, eskiye dönmek zorunda kalacaklardır. Bu uluslararası konu hakkında destek olacağınıza inanıyoruz.

Saygılarımla,

 

Rony Doedijns | Direktör

 

 

Veteriner Değerlendirme Kriterleri:

1.      Dinlenmiş durumdayken anormal nefes alma durumu

Yok     / Var, burnundan soluyor/ Var, horluyor/ Var, Hırıltılı nefes

2.      Burun delikleri

Açık   / Orta Açıklıkta / Dar / Kapalı

3.      Somak Uzunluğu: Somak Uzunluğu / Kafatası Uzunluğu= ….. cm

≥0,5   / 0,3-0,5  / ≤0,3

4.      Nazal Kıvrım 

Yok / Var: Hafif bir kıvrım var: Pergelin iki ucu dokunacak şekilde. Gözlere teması yok. Gözlerde yangı belirtisi yok. /  Var: Gözlere temas var. Gözlerde yangı var.

5.      Kafatasında dar göz çemberinden dolayı göz akının görünmesi.

Yok / Var, ¼ oranında / Var, 2/4’den fazla

6.      Göz refleksi uyarıldığında göz kapaklarının durumu

Tamamen kapalı / Tamamen kapalı değil

 

Diğer Durum:

Genel sağlık durumu?

Bilinen genetiksel bir hastalığı var mı?

 

Yeşil = Kabul, üretilebilir.

Tüm kriterler yeşil ise köpek üretilebilir.

 

Sarı = Tatmin Edici değil

Eğer sadece bir kriter bu durumdaysa geçici olarak üretilebilir.

 

Kırmızı = Üretilemez