Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkındaki görüşlerimiz:

Hazırlık sürecine sonrası, sivil toplum kuruluşlarının düşünce ve önerilerinin yeterince dahil edilmediği ve oldukça sakıncalı sonuçlar doğurabilecek düzenlemelerin yer aldığı bir kanun teklifi ile karşı karşıyayız. 

Söz konusu kanun teklifinde hayvanları koruma adı altında ''tehlike arz eden hayvanlar'' şeklindeki kategorize eden anlayışın daha da ileriye taşındığını üzülerek belirtiriz. ''Tehlike arz eden hayvanlar'' şeklindeki yaklaşım hayvanları korumaktan ziyade onlardan kurtulmaya yönelik bir anlayıştır.  

Teklifte tehlike arz eden hayvanları belirleme yetkisinin Bakanlığa verilmesi oldukça sakıncalı olup keyfi uygulamaların önünü açabilecektir. Yine mevcut yasaklara ek olarak tehlike arz eden hayvanları sahiplenmek, barındırmak, beslemek gibi ilavelerin yapılması da bu tür hayvanların uyutulmalarına veya barınaklara terk edilmelerine neden olacaktır. 

Hayvan koruma kanunu teklifi adı altında hayvanların üremesini yasaklayan, türün son bulmasına yol açan anlayıştan daha ziyade sahiplere ilişkin daha fazla sorumluluk getiren düzenlemelere yer verilmesi çok daha pozitif bir yaklaşım olacaktır. 

Bu hali ile söz konusu kanun teklifi son derece sakıncalı düzenlemeleri barındırmakta olup federasyon olarak bunların düzeltilmesi için mücadele edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla. 

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı
Ozan Belkıs