Duyuru:

Eşleşme ve doğum teyit bildiriminde değişiklik.

Köpek sahiplerinin yavru köpeklerini şecerelendirme sürecindeki kargolama işlemlerini ve masrafını en aza indirebilmek adına yürürlüğe soktuğumuz yeni uygulamamız aşağıdaki gibidir.

İŞLEYİŞ

1.           Köpekler eşleşmeden önce dişi  köpek sahibi, bağlı bulunduğu Irk derneğine, ırk derneği yoksa KIF’ a Eşleşme Anlaşma Formunu, çiftleşecek köpeklerin değerlendirme formlarını ve eşleşme anlaşması ödenti makbuzunu dernek e-mail adresine, ırkın derneği yoksa batin@kif.org.tr e-mail adresine yollar. ( Eşleşme Anlaşma Formu okunaklı şekilde doldurulmalı ve diğer tüm formlar okunaklı şekilde taratılmalı veya fotoğraf çekilmelidir.)

2.           Dernek yetkilisi Üretici tarafından bildirilen Eşleşme Anlaşma Formunun eksiklerini kontrol eder. Formun en üstündeki boş alana üretime uygundur, tarih yazılır ve kaşe vurulup imzalanır. Dernek yetkilisi bu formun görselini batin@kif.org.tr mail adresi ve üretici e-mail adresine yollar. ( Üretici talep ederse dernek bunu kargolayabilir.)

3.           Üretici gelen Eşleşme Anlaşma Formunu ve boş Doğum Teyit Formunu indirip yazdırır. Eşleşme gerçekleştirilmeden önce erkek ve dişi köpek sahipleri bu formu imzalar. Yavruların doğduğu ilk hafta içinde federasyon kayıt yetkilisini çağırır.

4.           Kayıt yetkilisi, belgeleri kontrol eder Doğum Teyit Formunun 1. teyit alanları doldurur ve teyit formunu dişi köpek sahibine teslim eder. ( Üreticinin 2. teyide kadar Eşleşme Anlaşması ve Batın Teyit Formunu saklaması gerekir.)

5.           Üretici elindeki Eşleme Anlaşması ve Doğum teyit formlarını taratarak ya da net şekilde fotoğraflayarak batın@kif.org.tr adresine mail atar.

6.           Yavrular 45 günlük olduğunda batın kayıt bedeli KIF’ a yatırılarak Mikroçipler talep edilir. Mikroçipler geldiğinde 2. teyit için KIF kayıt yetkilisi tekrar çağrılır.

7.           Aynı Doğum teyit formu üzerinde boş kalan 2. teyit bölümü de eksiksiz doldurulur. İlk batından sonra yavru kaybedildi ise 2. Batında mikroçip alnına öldü olarak not düşülür.

Mikroçipler KIF yetkilisi gözetiminde takılmalı ya da mikroçip okuyucu ile kontrol edilmelidir.

8.           Eşleşme Anlaşması ve tamamı doldurulmuş Teyit Formu KIF Ofisine kargo ile yollanır. ( Eşleşme Anlaşmasın da dişi ve erkek köpek sahibi bölümü ve Doğum teyit Formun da dişi köpek sahibi ve kayıt yetkilisi bölümü ıslak imzalı olması gerekmektedir.)

Formlar www.kif.org.tr adresi Formlar bölümünde indirilir.

Dikkat!

Pandemi döneminde alınan karara göre; köpek sahibi kayıt yetkilisi çağıma zorunluluğu geçici olarak durdurulmuştur. Bu nedenle dişi köpek sahibi Doğum Teyit Formunu yukarıdaki yönergelere göre kendisi eksiksiz şekilde doldurmalı,  sitede bulunan muvafakatnameyi de doldurarak Eşleşme anlaşması, Doğum Teyit Formu ve Muvafakatnameyi KIF Ofise yollamalıdır.