Saygıdeğer Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Camiasına

9 Mart 2019..

Türkiyede Kinoloji tarihi açısından yaşanmamasını istediğimiz bir gün olarak tarihe geçeceği konusunda, aynanın her iki yanından bakanların da hemfikir olacağını düşünüyoruz.

Bir yanda geçmişteki tüm uygulamaları,kendi uygulamalarını hiçe sayan,yönlendirmelerle haksızlığa uğradığını düşünen ancak bunun için medeni davranışı,usül,adap kurallarını unutarak zorbalığa başvuran,ağzından Kinoloji'nin K si yerine Kavga, Küfür K sini kullanan bir güruh...

Diğer yanda da 1 sene boyunca yapılan tüm kulislere,sosyal medyadaki hakaretlere,yarışmalara katılmamayı öneren bir çabaya kadar indirgeyenlerle uğraşan ,ve bu yarışmalarla,şecereli yavrularla ilgilenenlerin haklarını ilgilenmeyenlere karşı korumaya,sadece belli amaçlarla kullanılan dernekleri kurallar doğrultusunda yönetmeye çalışan bir yönetim..

Bu yaşanılanlar uzun bir sürecin başlangıcı olmamalı,tüm taraflar sağduyulu davranmalı,gereken hukuki süreçlere saygı ile hareket etmelidir.Tüm bu süreçte yaşananlar, baştan beri hukuki süreçlere, kanundaki tüm kurallara uyma zorunluluğumuzun ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Tüm süreçlerde Medeni Kanun kurallarına harfiyen uyulmuş, tüzüğümüz gereği delegelerle ilgili Genel Kurul kararını zamanında yollayan her dernek hazirun cetvelinde yer almıştır.

Medeni Kanunun maddeleri gereğince,Genel Kurulda yaşanan olaylar sebebiyle,otel yönetimi tarafından yazılı olarak da bildirildiği üzere, daha önceden ilan edilen 16 Mart 2019'da belirtilen yer ve saatte 2.toplantının gerçekleştirilmesi olasılığı ortadan kalkmıştır.

Medeni kanun gereği 2.toplantının yer ve saati daha sonra,ilk toplantıda yaşananlar gereği alınacak tüm önlemler nedeniyle kararlaştırılacak, devam eden Genel Kurul sürecinin 2.toplantı duyurusu ayrıca mevzuat hükümleri gereği gerçekleştirilecektir .

Tüm üyeleri sağduyuya davet ediyor, Kinolojimizin zarar görmemesi için saygıyla hareket etmeye çağırıyoruz.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu

Yönetim Kurulu