Uluslararası ırk standartları yarışma yönetmeliği CACIB

Uluslararası ırk standartları yarışma yönetmeliği CACIB

KIF ve FCI CACIB  ULUSLARARASI IRK STANDARTLARI YARIŞMA KURALLARI

 

İÇİNDEKİLER

1   Esaslar

2   Uygulamalar

3   Kısıtlamalar

4   Özel gereklilikler / köpeklerin kabulü

5   Sınıflar

6   Nitelikler ve yerleşimler

7   Unvanlar, ödüller ve ana ring yarışmaları

8   CACIB sonuçlarının kabulü         

9   Hakemler

10 Show düzenleme komitesinin görevleri

11 Show içinde hakemler için kısıtlamalar

12 Şikâyetler

13 Cezalar

14 Show katılım yasakları

15 Sonuç Belirlemeleri

Bu yönetmelik, sadece "Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté de la FCI"nın (“Uluslararası Güzellik Şampiyonu” – CACIB unvanı ödülü) tevdi edilebileceği Irk standardı yarışmaları için FCI  yönetmeliğidir.  

Bu etkinlikler için FCI tarafından, tutarı FCI’ın Genel Kurulu tarafından belirlenecek bir ücret alınmaktadır. Bu ücret, katalogda görünen her bir köpek için söz konusu gösterinin kataloglarının ve CACIB/Res-CACIB listelerinin alınmasıyla ödenir hale gelir. Hiçbir ödül verilmemiş olsa dahi ödenmesi gerekir.

1          ESASLAR

KIF, yılda en az 1 (bir) CACIB gösterisi düzenlemelidir.

KIF sadece hangi showlarda CACIB ünvanı verileceğini belirlemekten sorumludur.

CACIB gösteri çizelgesi hazırlamak ve yayınlamak, FCI Genel Sekreterliği’nin görevidir.

FCI tarafından onaylanan gösteriler, şu şekilde belirtilmeli ve gösterilmelidir: “FCI’dan CACIB yetkisiyle Uluslararası Irk Standardı Yarışması”.

Yarışmada online katalog uygulaması var ise; katalog bilgileri sadece yarışma günü yayınlanmaya başlanabilir. Yarışma günü yarışma günü, yarışma başlama saatinden en erken 2 saat önce yayınlanabilir. Daha önce online katalogun yayınlanması mümkün değildir. Bu zamandan önce yayınlanan bilgilerde katılımcı köpek isimleri, sahip bilgileri yer alamaz.

Bu CACIB show katalogunda KIF ve FCI-logosu ve şu ifade açıkça bulunmalıdır: "Fédération Cynologique Internationale (FCI)".

2          UYGULAMALAR                                                                                                            

KIF, FCI’nın yetkisiyle CACIB Uluslararası Irk Standartları yarışmaları, gösteriden en geç 12 ay öncesine kadar ya da gösteriden önceki en erken dört takvim yılına kadar FCI’nın Genel Sekreterliği’ne gönderecektir.

3          KISITLAMALAR

Her bir cinsiyet, ırk ve tür için – Köpek ırkları FCI Irk Gruplarına uygun olarak – aynı günde ve aynı yerde sadece bir CACIB verilebilir.

O belirli kıtada gerçekleşen Dünya ya da Kısım gösterisi gününde hiçbir CACIB gösterisi yapılamaz.

Eğer bir gösterinin iptal edilmesi gerekiyorsa, organizatör ödenmiş bulunan giriş ücretlerinin kısmen iade etmelidir. Bu ödenecek miktar KIF yönetim kurulu tarafından belirlenecektir.

FCI, bu etkinliklerin en az 300 km’lik bir hava mesafesinde yapılması kaydıyla sadece aynı gün yapılacak gösterilere yetki verecektir. Bu mesafenin 300 km’den daha az olması halinde, ilk olarak başvuru yapan organizatörün ikinci başvuru sahibine muvafakatini vermesi halinde onay verilebilir. Bu durumda, gösteri yerleri ve günleri göz önüne alınarak FCI Irk Nomenklatürüne göre FCI gruplarının uygun biçimde bölünmesi tavsiye edilir.

CACIB gösterilerinde, eğer mümkünse tek bir günde bir ırk hakkında karar verilmelidir ve FCI grubunun ırkların için de tek bir günde karar verilmelidir. Ancak, eğer düzenleme nedenleriyle gerekiyorsa grupları iki gün içerisinde ayırmak mümkündür.

CACIB gösterilerini yetkilendirmeye dair karar, FCI’nın İdari Direktörü’nün sorumluluğudur.

 
4          ÖZEL GEREKLİLİKLER / KÖPEKLERİN KABULÜ

Köpeklerin iyi hali, refahı tüm köpek yarışmalarında EN ÜST ÖNCELİK olmalıdır.

Organizatörler, gösterilecek olan ırkların sadece ırk standartları KIF ve FCI tarafından kesinlikle ya da geçici olarak kabul edilmiş olanlar ve şecere defteri FCI tarafından tanınan bir FCI üye ülkesinin yada FCI üyesi-olmayan bir ülkenin şecere defterine yada şecere defteri ekine (bekleme listesi) tescil edilmiş olanlar yada FCI tarafından (ne kesin ne de geçici olarak) henüz tanınmamış olanlar olduğunu temin etmelidir. Ancak, bu durumda cinsler, ulusal düzeyde tanınmalıdır ve KIF’in tanıdığı ve FCI’nın üyesi ya da sözleşme ortağı olan ulusal bir yetiştirme kulübü tarafından şeceresi çıkarılmış olmalıdır. FCI tarafından tanınmayan türler, katalogda özel bir bölümde görünmelidir. Genel tutar, bu ırkların her bir köpeği için KIF e ödenir. Buna ilaveten, FCI tarafından tanınmayan türler CACIB için, Grubun En İyisi yarışmaları için ve çeşitli FCI unvanları için seçilemezler.

FCI’nın CACIB’ının verildiği tüm showlarda, mevcut FCI Irk Gruplarına göre gruplara ayırma, kesinlikle zorunludur. Bu kurala uyulmaması halinde FCI, uluslararası gösterilerde CACIB verilmesine dair gelecekteki yetkilerini geri tutma hakkını saklı tutar.

Bu gruplar aşağıdaki gibidir:

Grup 1             Koyun Köpekleri ve İsviçre Sürü Köpekleri hariç Sürü Köpekleri

 

Grup 2             Pinscher ve Schnauzer – Molossoid Cinsler – İsviçre Dağı ve Sürü Köpekleri  

Grup 3             Teriyer

Grup 4             Dachshund

Grup 5             Spitz ve İlkel Türler

Grup 6            Scenthound ve İlgili Cinsler

Grup 7             Av Köpekleri

Grup 8             Av Bulucular – Ürküten Köpekler – Su Köpekleri

Grup 9             Eşlik ve Oyuncak Köpekleri

Grup 10          Tazılar

Birkaç girişli tüm gösterilerde, organizatörlerin “Grubun En İyisi” yarışmaları için şeref kürsüsünde farklı Gruplar hakkında birlikte karar verdirmesine izin verilmiştir; ancak bu, Dünya ve Kısım Gösterileri için geçerli değildir.

Gösteriler için hazırlanması zorunlu olan katalogların kapak ve ilk sayfalarında KIF logosu ve FCI Logosu net şekilde yer almalıdır.Yukarıdaki gibi sınıflandırması yapılarak hazırlanan CACIB Katalogunda her kayıtlı köpeğin kaydı aşağıdaki bilgileri içermek zorundadır;

Köpek Katalog Sıra Numarası

Köpeğin Şecere Adı

Şecere Kayıt Numarası

Baba Adı - Anne Adı

Yetiştiricisi ve Sahibi

Liste içinde yer alan köpeklerin numaraları aritmetik sıralama ile 1 den son köpeğinde numarasını içerecek şekilde kesilmeden sıra numarası verilmiş olarak dizilmelidir. Tüm CACIB gösterilerde, Irkların belirlenmesi Türkçeye ek olarak, çizelge ve katalog aynı zamanda ırkın menşe ülkesini de içermelidir ve dört FCI çalışma dilinden birinde olmalıdır.  

Sadece teyit edilen Ulusal Şampiyon unvanları ve FCI Dünya ve Kısım Gösterilerinde elde edilen resmi unvanlar (Dünya Birincisi, Ufaklar Dünya Birincisi, Kısım Birincisi ve Ufaklar Kısım Birincisi) katalogda yayımlanabilir.

Hasta (geçici olarak hasta ya da bulaşıcı bir hastalıktan muzdarip) ya da topal köpekler ya da testislerinde atrofi görülen erkek köpekler ve süt veren ya da eniklerinin beraberinde olan dişi köpekler herhangi köpek gösterisinden hariç tutulmalıdır. Döneminde olan dişilerin, organizatörlerin gösteri yönetmeliğine bağlı olarak katılmasına izin verilir. Kör ya da sağır köpeklerin KIF ve FCI gösterilerine katılmasına izin verilmez. Ancak, bu kurala uyulmaması ve bir hakemin bir köpeğin sağır ya da kör olduğunu keşfetmesi halinde, köpeği kürsünün dışına çıkarması gerekir. 

 

Organizasyon komitesinin sorumlu olduğu sorunlar (katalogun baskı prosesindeki sorunlar, v.s.) ortaya çıkmadıkça ve giriş formlarının tamamıyla doldurulmuş ve giriş son gününden daha geç olmamak üzere organizatörlere geri gönderilmiş olması ve giriş ücretlerinin organizasyon komitesinin banka hesabına uygun biçimde kaydedilmiş olması kaydıyla katalogda bulunmayan köpekler hakkında karar verilemez.

Kesik kuyruklu ya da kesik kulaklı köpeklerin, kendi ana ülkelerinin ve gösterinin gerçekleştiği ülkenin yasal yönetmeliklerine göre kabul edilmesi gerekir. Kuyruğu kesik olan ve olmayan ya da kulağı kesik olan ya da olmayan köpekler hakkında karar alma, herhangi ayrım olmadan ve sadece geçerli cins standardına göre yapılmalıdır.

 

Yapı, renk ya da biçimi değiştiren bir şeyle kürkü, deriyi ya da burnu işlemden geçirmek yasaklanmıştır. Köpeği gösteri alanında herhangi maddeyle ya da teçhizatla yukarıda bahsi geçen işlem için hazırlamak yasaklanmıştır. Sadece taramaya ve fırçalamaya izin verilmiştir. Aynı zamanda köpeği tarama masasında hazırlık için gerekli olandan daha uzun bir süre bağlı tutmak da yasaklanmıştır.

 

Mikro-çipler (ISO-standardı) ve dövmeler eşit olarak kabul edilir. Eğer ilgili yarışma yerinde farklı çipleri okumak için hiçbir tarayıcı yoksa sergileyen kendi tarayıcısını getirmelidir.

 

Katılımcı tüm köpeklerin kimlik bilgileri ve aşı karnelerinin yanlarında olması zorunludur.

 

Organizasyon komitesi, gösteride herhangi sergileyicinin hazırlığını kabul etmeme hakkını saklı tutar.

5        SINIFLAR

(Kapanış tarihinden sonra) Geç girişlerin yanı sıra çift girişlere izin verilmez. CACIB gösterisinin gerçekleştiği ülkede ortaklaşa yapıldığında resmi yarışmanın dışında çerçeve programı dahilinde aynı gösteri zemininde ilave gösterilere yada yarışmalara izin verilir.

FCI’nın yetki verdiği CACIB gösterilerinde sadece aşağıdaki sınıflara izin verilmektedir: Bu sınıfların birincileri içinden her ırk için sadece yetişkin sınıflardan 1 dişi ve 1 erkek köpek CACIB alabilir.

a.       CACIB’in verilebileceği sınıflar:

-    Ara sınıf               (15’ten 24 aya kadar) zorunlu

-    Açık Sınıf             (15 ay ve üzeri)          zorunlu

-    Çalışma Sınıfı      (15 ay ve üzeri)          zorunlu

-    Şampiyon Sınıfı  (15 ay ve üzeri)          zorunlu

 

Çalışma Sınıfı

Bir köpeği çalışma sınıfına sokmak için giriş formunun ekinde, - hamilin ve/veya sahibin sürekli ikamet yerine sahip olduğu üye ülkenin – köpeğin testi geçtiğinin teyidinin yanı sıra bu testin ayrıntılarını içeren FCI zorunlu belgesinin bir nüshası bulunmalıdır.(annexes 1a) and 1b)

Çalışma sınıfı için hak kazanan cinsler, birtakım cinsler için bazı ülkelere tanınan istisnalar göz önüne alındığında FCI Irk Gruplarında çalışma cinsleri olarak görünenlerdir.

Şampiyon Sınıfı

 

Bir köpeği Şampiyon Sınıfına sokmak için, girişlerin resmi kapanış tarihi itibarıyla aşağıdaki unvanlardan biri teyit edilmelidir; bunun kanıtı, kopyayla giriş formuna eklenmelidir.   

 

   • FCI Uluslararası Şampiyonu
 • Ulusal Şampiyon (unvan, aynı FCI ülkesinde en az iki ödülle kazanılmış olmalıdır).
 • FCI’nın üyesi olmayan ülkelerden Ulusal Şampiyon tanınabilir.

Katalog bir kere basıldığında, sorun bir baskı hatasından kaynaklanmadıkça bir köpeği bir sınıftan bir diğerine taşımak mümkün değildir. 

b.      CACIB’ın verilemediği sınıflar:

-Bebek Sınıfı              (6 aya kadar)                          seçmeli

-Enik ( Yavru ) Sınıfı   (6 ile 9 ay arası)                     seçmeli          

- Genç  Sınıfı (9 ile 18 ay arası)                               zorunlu

-Yaşlı, Veteran Sınıfı (8 ve yukarısı)                         zorunlu           

Yaş itibarıyla kesin tarih, köpeğin gösterildiği tarihtir.

c.      Seçmeli Toplu Sınıflar / Yarışmalar

Bu sınıflarda/yarışmalarda rekabet etmek için, köpekler zorunlu sınıflardan sadece birine kaydettirilmelidir.

-     Çiftler Sınıfı/Yarışması: Yapılan aynı yarışmadan aynı sahibe ait ve pozitif not almış bir Erkek köpek ve aynı türden ve çeşitten bir dişi köpek ile oluşan çiftler içindir.

-     Üreticiler Sınıfı/Yarışması: aynı türden ve çeşitten, cinsiyet ayrımı olmadan, kendi malı olmasa dahi aynı kişi tarafından yetiştirilmiş ve hepsi ayı yarışmada pozitif not almış en az üç ve en fazla beş köpekten oluşan grupları içerir.

-     Soy Grubu/Yarışması : kendi soyundan en az üç ve en fazla beş olmak üzere ata yada ana hayvan (ilk nesil, oğullar/kızlar).

Bu seçmeli sınıflar/yarışmalar hakkında tercihen cins-kararı ringlerde verilmelidir.

 

 

6             NİTELİKLER VE YERLEŞİMLER

Hakemlerin verdiği değerlendirme nitelikleri, aşağıdaki tanımlamalara karşılık gelmelidir:

MÜKEMMEL sadece mükemmel şartlarda sunulan, uyumlu, iyi-dengeli tavırlar sergileyen, yüksek sınıftan ve mükemmel duruşu olan ideal cins standardına çok yakın çıkan bir köpeğe verilebilir. Cinsi itibarıyla üstün özelliği, ufak eksikliklerin ihmal edilebilmesine izin verir; yine de cinsiyetinin tipik özelliklerine sahip olmalıdır.

ÇOK İYİ sadece cinsinin tipik özelliklerine sahip, iyi-dengeli orantıları olan ve doğru şekildeki bir köpeğe verilebilir. Morfolojik özellikte olmamak üzere birkaç ufak kusur hoş görülebilir. Bu ödül, sadece sınıf gösteren bir köpeğe verilebilir.

İYİ cinsinin ana özelliklerine sahip olan ancak gizlenmemiş olması kaydıyla kusur gösteren bir köpeğe verilir.

YETERLİ genel olarak kabul edilmiş özelliklere sahip olmadan ya da fiziksel şartları istenen bir şeyleri arkada bırakan, cinsine yeterli biçimde karşılık gelen bir köpeğe verilmelidir.

NİTELİKSİZ (Yetersiz )  cins standardıyla gerekli türe karşılık gelmeyen, standardıyla açıkça aynı hatta bulunmayan bir davranış gösteren ya da saldırgan davranışlar gösteren, testis anormallikleri olan, diş kusuru yada çene anomalisi olan, renk ve/veya kürk bozukluğu gösteren yada albinoluk işaretlerini açıkça gösteren bir köpeğe verilmelidir. Bu nitelik, cinsin tek bir özelliğine çok az karşılık gelen, sağlıkları tehdit edilen köpeklere tanınacaktır. Ayrıca cins standardı itibarıyla eleme kusurları gösteren köpeklere tanınacaktır.

 

Yukarıdaki niteliklerden biri kendisine tanınamayacak olan köpekler, aşağıdaki derecelemeyle kürsüden serbest bırakılacaktır: 

 

KARAR VERİLEMEZ. ( Değerlendirilemiyor ) Bu dereceleme, hareket etmeyen, ipinin üzerinde sürekli olarak yukarı aşağı zıplayan ya da kürsüden çıkmaya çalışan, yürüyüşü ve hareketi değerlendirmeyi imkansız hale getiren ya da hakem tarafından incelenmekten sürekli olarak kaçınan ve dişinin, anatomisinin ve yapısının, kuyruğunun ya da testislerinin incelenmesini imkansız hale getiren herhangi köpeğe verilecektir. Bu derece aynı zamanda sergileyenin hakemi yanıltmak istediği izlenimini veren ameliyat ya da tedavi izlerinin gözlemlenmesi halinde de verilebilir.  

Aynısı, hakemin asıl durumu ya da özelliği (örn. göz kapağı, kulak yada kuyruk) düzeltme amacı taşıyan ameliyatlardan şüphe etmek için çok sayıda nedeninin bulunması halinde de geçerlidir. Köpek hakkında KARAR VERİLEMEZ derecesinin verilmesinin nedeni, hakemin raporunda belirtilmelidir.  

Her bir sınıftaki en iyi dört köpek, kendilerine en azından “ÇOK İYİ” niteliğinin tanınması halinde yerleştirilir.

7 UNVANLAR, ÖDÜLLER VE ANA KÜRSÜ ( BIS ) YARIŞMALARI

CACIB – Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté de la FCI (FCI Uluslararası Güzellik Yarışmasında Uygunluk Belgesi)

CACIB için değerlendirmeye alınabilecek köpekler, kendilerine “MÜKEMMEL 1inci”lik tanınanlardır. CACIB, sadece söz konusu köpeğin üstün kalitede olduğu değerlendirmesi yapılması halinde verilebilir. CACIB, “MÜKEMMEL 1inci”yle otomatik ve zorunlu olarak bağlantılı değildir.

Yedek CACIB, “MÜKEMMEL” niteliği tanınan ikinci en iyi köpeğe verilir. Ancak Yedek CACIB vermek zorunlu değildir.

Hakem, köpeklerin kalitesine göre yaşla ve/veya FCI’nın tanıdığı şecere kaydıyla ilgili şartları karşılayıp karşılamadığına kontrol etmeksizin CACIB ve YEDEK CACIB verir.

CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat – Yarışma Uygunluk Belgesi) ulusal bir derecelemedir. Hangi sınıflarda ve hangi köpeklere bu belgenin verilebileceği ulusal köpek  kulüplerine kalmıştır. CAC, ulusal yarışma unvanına sayılır.

Her bir cinsiyet ve cins için sadece tek bir hakem, CACIB dahil tüm unvanların verilmesi için yetkilidir ve bu hakem, önceden tayin edilmiş olmalıdır.

CACIB için teklif edilen erkek köpekler ve dişi köpekler, genç sınıfında “1inci Mükemmel” niteliğini alan en iyi genç köpekler ve en iyi genç dişi köpekler, Yaşlı sınıfında “1inci Mükemmel” niteliğini alan en iyi yaşlı köpekler ve en iyi yaşlı dişi köpekler, Cinsinin En İyisi için yarışır.  

Kesin biçimde tanınmamış (geçici statüsü olan) FCI cinslerindeki köpeklerin, her ne kadar CACIB için nitelikli olmasalar da Cinsinin En İyisi “BOB”, Grubun En İyisi “BIG” ve Gösteride En İyi “BIS” için yarışmalarına izin verilir.

Ana kürsü ( BIS ) Yarışmaları :

Grubun En İyisi, Gösterinin En İyisi, Yetiştiriciler Grubu, Soy Grubu, Çifter, En İyi Yaşlı, En İyi Genç, En İyi Yavru, En İyi Çok Genç ele alımı hakkında sadece önceden tayin edilmesi gereken tek bir hakem tarafından karar verilmelidir.

Bu amaçla kullanılabilecek hakemler, uygun bir yazılı izin çıkaran KIF/FCI tarafından bunu yapmalarına izin verilenlerdir.

8          CACIB’IN TEYİDİ

CACIB verilmesi ring içinde görevli hakem üyeleri tarafından düzenlenecektir. Nihai teyit, FCI tarafından yapılacaktır.

Teklif edilen köpeklerin CACIB’ın Teyifi için ortaya konulan şartlara uyup uymadığını kontrol etmek FCI Genel Sekreterliği’ne bağlıdır.

Gösterilerde sergileyenlere verilen kartlar, ilgili köpeğin CACIB için teklif edildiğini gerektiği gibi belirtir. Şöyle yazmalıdır: “FCI’nın teyidine bağlı”. 

Genel Sekreterlik, CACIB’ın doğru olarak tanındığından emin olmalıdır. Gösteriden sonra en fazla üç ay içerisinde, katalogun iki nüshası ve CACIB ile Yedek CACIB için teklif edilen köpeklerin listeleri, gösteri organizatörü tarafından iletilmelidir.

 

Bu listeler, aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 

Katalog numarası, köpeğin adı, şecere defteri ve şecere defteri numarası, cinsiyet, cins ve çeşit, doğum tarihi, sahibin adı,  unvanı veren hakem adı ve CACIB’ın verildiği sınıf.

Irklar, menşe ülkelerinde kullanılan isme göre sayılacak, bunu gösterinin gerçekleştiği ülkede normalde kullanılan isim izleyecektir. 

Erkek köpeklerin ve dişi köpeklerin girişleri ayrı olarak yapılmalıdır. Numaralama no.1’den başlamalı ve kesintiye uğratılmamalıdır. Aynı cins içinde, numaralama kesilemez.

Eğer bir köpek CACIB listesine dahil edilmemişse (eğer örneğin organizatörler bundan bahsetmemişse) aynı cinsten ve cinsiyetten başka hiçbir köpeğin listede zaten bulunmaması kaydıyla teklif kartı kanıt olarak kabul edilemez.

9 HAKEM Heyeti:

Sadece Hakem heyeti başkanı “ Deneyimli Hakem”, nitelik tanınmasıyla, yerleştirmeyle ve  CACIB ile ilgili olarak karar vermeye yetkilidir. Bu itibarla, bir dış yardım ve/veya başka bir kimsenin müdahalesi olmaksızın bunu yapmakla yükümlüdür.  

Sadece kendi ulusal kuruluşları tarafından bahsi geçen ırklar hakkında karar vermeye yetkili hakem üyeleri, karar almayı ve köpeklerin değerlendirilmesini gerçekleştirebilir. Görevlendirme altındayken, halen geçerli olan FCI ırk standardına uygun olarak katı ve münhasır bir biçimde karar vermek zorundadırlar. 

Irklar hakkında karar verilmesi ve/veya ana kürsüdeki nihai rekabetlerle ilgili olarak bir hakem üyesi sadece ikamet ülkesinin ulusal köpek kuruluşu tarafından olaydan önce bunu yapması için kendisine yazılı yetki verilmesinden sonra başka bir ülkede başkanlık edebilir.

FCI’nın üyesi olmayan ülkelerden hakem üyeleri, eğer bağlı oldukları ulusal kuruluş sözleşmeli düzenleme ya da centilmenlik sözleşmesi kapsamında FCI ile ilgiliyse sadece FCI gösterilerinde hakem başkanlığı yapabilir. Bu hakem üyeleri, adlarının ulusal köpek kuruluşunun resmi listesinde bulunması kaydıyla FCI gösterilerinde başkanlık edebilir.

Aşağıdakiler de geçerlidir:

a.       Eğer bir FCI gösterisinde karar vermek üzere davet edilmişlerse, FCI’nın üyesi olmayan ülkelerden gelen tüm hakem üyeleri, FCI’nın düzenlediği standartlaştırılmış anketi doldurmalıdır. Uygun zamanda kendilerine gönderilecektir ve onay için imzalı olarak iade edilmelidir.

b.       Ankette bulunan bilgilerin geçerliliğini kontrol etmek FCI’nın üye olmayan bir ülkesinden gelen bir hakem üyesinin karar vermek üzere programlandığı ülkenin ulusal kuruluşuna kalmıştır.

c.       Tüm hakem üyeleri, FCI tarafından yetkilendirilen gösterilerde başkanlık ederken FCI’nın üyesi olmayan ülkelerden olanlar dahil olmak üzere, tüm şartlar altında FCI ırk standartlarını izlemelidir. FCI üyelerinden gelmeyen hakem üyeleri tarafından karar verilecek olan ırklar FCI standartları, kendilerini davet eden organizatör tarafından (olaydan önce uygun zamanda) kendilerine gönderilmelidir.

 1. FCI üyesi olmayan ülkelerden ve ilgili üye ülkelerden gelen hakem üyelerine FCI gösterilerinde başkanlık yaparken sadece kendi ulusal köpek kuruluşları tarafından tanınan ırklar hakkında karar vermek üzere lisans verilmiştir.

e.      FCI üyesi olmayan ülkelerden gelen hakem üyeleri, FCI gösteri mevzuatının yanı sıra diğer önemli prosedür konuları ve mevzuatı hakkında önceden tam ve ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir. Bu hakem üyelerine bu bilgilerin önceden temin edilmesi, gösterinin yapıldığı ülkenin ulusal kuruluşunun sorumluluğudur.

 

10.  SHOW DÜZENLEME KOMİTESİNİN GÖREVLERİ

 

Show düzenleme komiteleri, show hakem üyeleri için FCI yönetmeliğinin içeriği hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu yönetmeliklere uymalıdır.

KIF köpek gösterisi çerçevesinde gerçekleşen herhangi olaydan FCI sorumlu tutulamaz.

Yükümlülük sigortası organizatör tarafından temin edilmelidir.

HAKEM ÜYELERİNİN DAVET EDİLMESİ

a.       Gösterilerin organizatörleri, hakem üyesine yazılı bir davet gönderecektir. hakem üyesi, daveti kabulü ya da reddi hakkında organizatörlere yazılı olarak tavsiyede bulunmakla yükümlüdür. Önemli bir gerekçeyle alıkonulmadıkça her zaman yükümlülüklerini bir hakemi üyesi olarak hareket etmek üzere gerçekleştirmelidir.

b.       Eğer hakem üyesi, herhangi bir önemli nedenle yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, gösterinin organizatörü telefon, faks, e-posta yada telgrafla derhal bilgilendirilmelidir. İptal, mektupla teyit edilmelidir. 

c.       Aynı şekilde, gösterinin organizatörü de davetini korumakla bağlıdır. İptaline sadece mücbir sebep gerekçeleriyle yada hakem üyesiyle karşılıklı mutabakat yoluyla izin verilir.

d.      Gösterinin organizatörlerinin olayı iptal etmeye zorlanması halinde, üstlenilen masrafları hakem üyesine iade etmekle yükümlüdürler. Eğer bir hakem üyesi, “mücbir sebep” dışında bir gerekçeyle değerlendirmeye başkanlık etme yükümlülüklerini yerine getiremezse, zaten üstlenilmiş olabilecek her türlü ekstra maliyeti ödemekle yükümlüdür. 

e.       Hakem üyeleri, ne zaman yurt dışında karar vermeye davet edilirlerse bir seyahat sigortası sözleşmesi (uçak yolculuğunun iptali, kaza, v.s.) imzalamalıdırlar.

f.        Eğer hakem üyelerinden, ulusal düzeyde tanınan cinsler hakkında karar vermeleri istenirse, FCI-NO hakem üyeleri yönetmeliğine uyarak bunu yapmalarına izin verilmelidir ve gösteriden önce uygun bir zamanda gösteri organizatörü tarafından kendilerine ırk standardı sunulmalıdır.

g.       Tüm uluslararası FCI Gösterilerinde, davet edilen hakem üyelerinin en az 2/3’ü, FCI-NO tarafından onaylanan hakem üyeleri olmalıdır.

h.       Federe FCI-NO’dan FCI Grubu hakem üyelerinin, herhangi resmi yetkilendirme olmaksızın, ehliyet sahibi oldukları gruplar için Grubun En İyisi’nin yanı sıra ehliyetli oldukları grupların tüm cinsleri hakkında karar vermelerine izin verilmiştir. Ulusal köpek federasyonu ve davet eden ülkenin onaylaması ve kendisinin FCI gruplarının en az ikisi için FCI Grubu Hakem üyesi olarak onaylanması kaydıyla yarışmalarda Gösterinin En İyisi hakkında karar verebilirler.

i.        Federe FCI-NO’dan FCI Tüm Irklar Uluslararası Hakem Üyelerinin, kendi ulusal köpek kuruluşlarından herhangi yetkilendirme olmaksızın Grubun En İyisi ve Gösterinin En İyisi dahil herhangi cins, herhangi yarışma hakkında karar vermelerine izin verilmiştir.  

 

IRK GÖREVLENDİRMESİ

Bir hakem üyesi, ana kürsüdeki görevlerinin yanı sıra hakkında karar vermesinin programlandığı köpeklerin ırkları ve sayıları hakkında oldukça önceden haberdar edilebilir. Bu bilgileri hakem üyesine önceden ve yazılı olarak göndermek gösteri organizatörünün sorumluluğudur.

Eğer ulusal kuruluş, her bir köpek için ayrı bir yazılı rapor talep ediyorsa bir hakem üyesinden saat başına yaklaşık 20 köpekten fazlası ve gün başına 80’e kadar köpek hakkında karar vermesi beklenmemelidir. Eğer böylesi bir yazılı rapor gerekmiyorsa her gün için 150’den fazla köpek hakkında karar vermemelidir. Hakem üyesiyle ulusal kuruluş arasındaki önceki mutabakata istinaden, bu rakamlar biraz azaltılabilir ya da artırılabilir. Eğer bir hakem üyesinden 80 köpek hakkında (raporla) ya da 150 köpek ya da daha fazlası hakkında (raporsuz) karar vermesi bekleniyorsa bu yönde bilgilendirilmelidir ve bu sayıda köpek hakkında karar vermeye hazır olduğunu belirten muvafakati gereklidir.

HAKEM ÜYELERİNİN HAKLARI

 

İkamet ülkesi dışındaki FCI Uluslararası Gösterilerine seyahat ederken hakem üyelerinin hakları aşağıdaki gibidir:

 

 1. Gösteri organizasyonu ya da davet eden kulüp, önceki mutabakata göre, karar verdiği ülkeye varış zamanından itibaren ayrılma zamanına kadar hakem üyesine göz kulak olmalıdır; bu normalde, hakem üyesi olarak başkanlık ettiği gösteriden önceki günü ve sonraki günü içerir.

 

 1. Fiili kilometre mesafesini (iadesi hakkında FCI Genel Heyeti tarafından asgari 0.35€/km üzerinden karar verilecektir), parkı, tren, otobüs, taksi, uçak yolculuğunu (eğer mümkünse - iptal sigortası ve değiştirilebilirlik seçeneği dahil makul biçimde fiyatlandırılmış ekonomi bileti) içeren tüm olağan seyahat harcamalarının yanı sıra gösteriye yapılan seyahat esnasındaki yemekler, varış anında yada organizatörle daha önceden hangi düzenlemeler yapılmışsa onun ardından derhal iade edilmelidir.

 

 1. Hakem üyesine görevlendirmesi esnasında, hakem üyesinin seyahat düzenlemelerine göre gösteriden önceki ve sonraki geceyi de içerebilecek makul konaklama sunulmalıdır. Dünya, Kısım ve Uluslararası Gösterilerde karar vermek için, jüri üyesine yukarıda bahsedilen maliyetlere ilaveten ufak masraflarını kapsayacak bir bedel, her bir yolculuk gününün için 35,-Euro ve her yarışma günü için (tüm sigorta masraflarını kapsayan) 50,-Euro “günlük ücret” verilir.

 

 1. Hakem üyeleri, gösteri organizasyonlarıyla yukarıda belirtilenlerden farklı özel düzenlemeler yapmakta serbesttir. Ancak, bu gibi kişisel düzenlemeler yapılmadığında bunların bu yönetmeliklerin verdiği menfaatlerle beraber sunulması beklenir.

 

 1. Finansal düzenlemelerin önceden hakem üyesiyle gösteri organizasyonu arasında kontrat yada yazılı sözleşme biçiminde ortaya konulması ve her iki tarafça yerine getirilmesi tavsiye edilir. 

 

 
HAKEM ÜYELERİ İÇİN MİSAFİRPERVERLİK KISITLAMALARI
  1. Hakem üyesi, hakemlik yapacağı show a, kendisinin altında gösterim yapan ya da çalışan sergileyici ile yolculuk edemez ve o gösteride köpek gösteren herhangi sergileyici ile sosyalleşemez yada gösteriden önce evinde kalamaz.
  2. Organizatörlerin, yarışma günü ve öncesinde hakem üyesine göz kulak olma göreviyle köpek gösteren herhangi kimseye güvenmesine izin verilmemiştir ve gösteri boyunca bu özel hakem üyesi için köpek girişi yapan herhangi sergileyicinin evinde konaklama ayarlayamaz.

KATALOG

Hakem üyesi, kendi köpek değerlendirme önce ya da bu esnada yarışma kataloguna başvuramaz. Sonuç olarak organizatör, yarışma sonundan önce bir jüri üyesine herhangi katalogu hazır etmeyecektir.

RİNG YÖNETİMİ VE YARDIMCILAR

 

Oyuncak cinsler ve diğer birtakım küçük cinsler, organizasyonun temin ettiği bir masa üzerinde incelenmelidir.  

Bir hakem üyesi, kürsüden sorumludur. Ancak, organizasyon konularında başyardımcı sorumludur fakat tüm faaliyetler, sadece hakem üyesinin rıza göstermesiyle gerçekleşebilir;

Organizasyon desteği için, hakem üyesine bir masa yazıcısı ve/veya ring asistanı hazır edilmelidir. Yukarıdaki asistanlar ve başyardımcı, jüri üyesinin talep ettiği şekilde FCI çalışma dillerinden birini konuşmalıdır.

Yardımcılar ve/veya masa sekreterleri, gösterinin organizatörü tarafından temin edilmelidir.

Asistan, FCI yarışma yönetmeliğinin yanı sıra yarışmanın yapıldığı ülkenin yarışma kuralları hakkında iyi bir bilgiye sahip olmalıdır.

Ring Yardımcısı, hakeme aşağıdaki hizmetleri sunmalıdır:

-        sınıfları toplama;

-        her bir sınıftaki eksikleri kontrol etme;

-        katılımcıda herhangi değişiklik ya da herhangi sıra-dışı giriş hakkında hakem üyesini haberdar etme;

-        gerektiğinde (yukarıda olduğu gibi) hakem üyesinin seçtiği dilde hakem üyesini değerlendirmesini yazma;

-        tüm gerekli kırtasiye işlemlerini ve ödüllerin dağıtılmasını düzenleme;

 • Hakemin tüm talimatlarına uyma.

 

11.  GÖSTERİLERDE HAKEMLER İÇİN KISITLAMALAR

Bir Hakem üyesi

-        ringde sigara içemez;

-        ringde alkol içemez;

 • karar verirken ringde cep telefonu kullanamaz;
 • Hakem üyesi olarak hakemlik yaptığı bir yarışmada köpek sokamaz veya gösteremez;

 

-        bir ortağı, yakın ailesinin herhangi üyesi ya da evinde kendisiyle beraber yaşayan herhangi kimse, bu hakem üyesinin yarışma gününde karar vermediği (köpeğin hakemi üyesinin adına kaydedilmiş olmaması kaydıyla) ırklarda herhangi köpeği yarışmaya sokabilir veya gösterebilir.

-        hakem, hakem üyesi olarak hareket etmediği bir CACIB yarışmasında kaydettiği köpekler kendisi, partneri, yakın ailesinin üyesi yada kendi evinde yaşayan herhangi kimse tarafından ya beslenmiş, sahibi olunan yada ortaklaşa sahipli olarak sokabilir, gösterebilir.

-        hakem görev yaptığı yarışmadan önceki altı ay içerisinde sahibi olduğu, ortaklaşa sahibi olduğu, şartlandırdığı, tuttuğu ya da sattığı herhangi köpek hakkında değerlendirme veremez. Aynısı, bir partnerin, yakın ailesinin bir üyesinin ya da evinde kendisiyle beraber yaşayan herhangi kimsenin sahibi olduğu köpekler için de geçerlidir.

 

12.    ŞİKAYETLER

 

Bir hakem üyesinin nitelikler, ödüller ve yerleştirmeyle ilgili verdiği her türlü karar kesindir ve tartışılmazdır.

Ancak, gösterinin organizasyonuyla ilgili ve nitelikleri, ödülleri ve yerleştirmeyi vermek için izlenen prosedürle ilgili şikayetler kabul edilebilir ve yazılı olarak ve teminat olarak bir miktar para karşılığında derhal yapılmalıdır. Eğer şikâyetin haksız olduğu görülürse, bu teminat gösterinin organizatörüne devredilecektir.  

 

13.    CEZALAR

 

Bu yönetmeliklerin ihlali, disiplin tedbirleriyle cezalandırılabilir. FCI, bir ya da birkaç yıl süreyle ilgili organizatörü kendi uluslararası etkinliklerinde CACIB tanımaktan alıkoyabilir. Böyle bir karar, ilgili organizatörün sözlü ya da yazılı çağrısı gerçekleştirildikten sonra FCI Genel Heyetine bağlıdır. FCI Genel Heyetinin koyduğu cezaya karşı her türlü temyiz konusunda nihai hüküm olarak FCI Genel Kurulu tarafından karar verilecektir.

 

14.     Yarışma YASAĞI

 

FCI’nın her bir üyesi ve sözleşme ortağı, ulusal kuralları gereği gösterilerden yasaklanan tüm köpeklerin, sergileyicilerin ve/veya işlemcilerin bir listesini yayınlamak zorundadır.

Tüm organizatörler bu listeyle bağlıdır.

 

 

15.     SONUÇ BELİRLEMELERİ                                                                                  

 

CACIB yarışmalarının her bir organizatörü, FCI kurallarına ve yasalarına uymalıdır. Belirli şikayetler altında, sergileyiciler tarafından, FCI hakem üyeleri ve/veya yarışma organizatörleri tarafından bu mevzuata uyulmaması halinde FCI Genel Heyeti müdahale edebilir ve (CACIB’in iptali dahil) nihai kararları alabilir. Bu kararlar, FCI uluslararası yarışmalarının itibarını korumaya ve bu mevzuata uyulduğundan emin olmaya yardımcı olmalıdır.   

 

 

Fédération Cynologique Internationale (FCI)

GÖSTERİ YÖNETMELİĞİ’NE

Ek

Fédération Cynologique Internationale (FCI) Kısım ve Dünya Yarışmaları için Ek Kurallar.

 
GİRİŞ

Yılda bir defa, FCI Genel Kurulu tarafından belirlenen bir uluslararası yarışmada, FCI’nın tanıdığı tüm cinsler için “Dünya Birincisi” unvanı verilebilir. Yılda bir defa, FCI’nın her bir kısmının belirlediği uluslararası bir gösteride, “… Kısmı Birincisi” unvanı, FCI’nın tanıdığı tüm cinsler için verilebilir. Dünya Birincisi ya da Kısım Birincisi için hiçbir “Yedek” yoktur. Bu yarışmalar, FCI yönetmeliğine katı bir biçimde uyularak yürütülmelidir.

 

Dünya ve Bölüm yarışmaları sadece FCI federe üyeleri tarafından düzenlenebilir. Bir Dünya ya da Bölüm yarışmasının gerçekleştiği günde, aynı kıtada CACIB ödülleriyle başka bir gösteri yapmak yasaktır. Bu gösterilerin gerçekleştiği bölüme bakılmaksızın, Dünya Yarışması, Bölüm yarışması arasından en az 6 haftalık bir süre olmalıdır. (Aynı kısımda yapılırken) Dünya ve Bölüm yarışması arasında üç aylık bir aralık olacaktır. Dünya Yarışması tarihi önceliklidir.   

 

Dünya ve Bölüm yarışmaları giriş ücretleri, tüm sergileyiciler için aynı olmalıdır. Ancak, ulusal organizasyon kulübünün üyesi olan insanlar için muhtemel bir indirime izin verilmiştir.                                                                                                                             

1          KURALLAR

“Dünya Birincisi” ve “Kıta Birincisi” unvanı, CACIB için teklif edilen erkek ve dişi köpeğe, ve FCI tarafından geçici olarak tanınan cinsler halinde en iyi erkek ve dişi köpeğe tanınacaktır (FCI Yarışmaa Yönetmeliği kısım 7 “Unvanlar ve Ödüller”e bakınız). Bu unvanın tanınması, bu özel cinsin girişine bakılmaksızın verilir.

“Dünya Gençler Birincisi” yada “Bölüm Gençler Birincisi” unvanı, “1inci MÜKEMMEL” niteliğini kazanmış olmaları kaydıyla en iyi genç erkek ve dişi köpeğe verilecektir.  

“Dünya Yaşlılar Birincisi” ya da “Bölüm Yaşlılar Birincisi” unvanı, “1inci MÜKEMMEL” niteliğini almış olmaları kaydıyla en iyi yaşlı erkek ve dişi köpeğe tanınacaktır.

Gençler ve Yaşlılar sınıflarında “1inci MÜKEMMEL” niteliğini almış bulunan CACIB, en iyi genç köpek ve en iyi genç dişi köpek ve en iyi yaşlı erkek köpek ve en iyi yaşlı dişi köpek için teklif edilen erkek ve dişi köpek, Irkın En İyisi için yarışır.

Önceden belirlenmesi gereken bir Hakem üyesi, yukarıdaki unvanların yanı sıra Irkın En İyisi unvanlarını tevdi eder.

Tüm köpekler için, FCI Show Yönetmeliği’ne göre karar verilmelidir. Bir jüri üyesinin değerlendirmesi, ihtiyaridir. Bu değerlendirme, organize eden ülkenin dilinde yada FCI çalışma dillerinden birinde yazılmalıdır. Organizatör değerlendirme türü üzerinde karar verir ve tercümesinden sorumlu tutulur. Organizatör, gösteri çizelgesinde katılımcılara değerlendirme vermesinin öngörülüp öngörülmediğini duyurmalıdır.

Dünya ve Bölüm yarışmaları için mevcut FCI Nomenklatürüne göre gruplara ayırmak mutlak surette zorunludur. Her bir grup hakkında, aynı gün tamamen karar verilir.

“Günün Birincisi” için bir yarışma yapılmayabilir. Tüm Grup Birincileri,  yarışmanın son gününde “Yarışmanın En İyisi” için yarışacaklardır.

Her bir Dünya Köpek Yarışması için, organizatör aynı zamanda Dünya İtaat yarışması yapmalıdır.

2          GÖSTERİ ALANLARI VE RINGLER

Dünya ve Bölüm gösterileri, böyle bir amaca uygun olan bir gösteri zemininde yapılmalıdır.

Her bir ring, köpeklerin büyüklüğüne ve miktarına göre köpekler hakkında ayaktayken ve ringde serbestçe dolaşabilme yeterliliği kendilerine verilmişken karar verilebilecek kadar yeterince geniş olmalıdır.

Dünya ve Bölüm Yarışmalarının organizatörleri, FCI gruplarına göre hakkında karar verilecek tüm köpeklere alan bırakmaya yeterli genişlikte bir şeref ringi sunmalıdır. 

Organizatörler, sergileyicilerin ana ringe kolay erişiminin bulunduğundan emin olmalıdır.

Eğer yarışma esnasında başka faaliyetler gerçekleşmekteyse, bunlar yarışmanın pürüzsüz gitmesine müdahale edemez.

Organizasyon komitesi, dış mekan gösterisi halinde yeterli korumayı temin etmelidir.

3          HAKEM ÜYELERİ

Dünya yada Bölüm gösterilerinde görev alan hakem üyeleri, özellikle hakkında karar verecekleri Irk(lar)da tecrübeli olmalıdır ve büyük ve önemli FCI-yarışmalarındn geniş tecrübeye sahip olmalıdır. Bu tecrübenin kanıtı sunulmalıdır.

Grubun En İyisi (BOG) ve Gösterinin En İyisi (BIS) yarışmaları hakkında sadece bunu yapmaya yetkili tek bir hakem üyesi tarafından karar verilmelidir. 

Dünya ve Bölüm yarışmalarında, FCI’nın federe bir üyesinden sadece her cinste bilgili bir kişi, BIS yarışmasında karar verebilir. Bu grup için onaylanmış FCI’nın federe bir üyesinden sadece grup hakem üyesi ya da FCI’nın federe bir üyesinden her cinste bilgili bir kişi, BOG yarışmalarında karar verebilir.

Dünya ve Bölüm gösterileri için dengeli bir uluslararası hakem paneli aday gösterilmelidir. Dünya yarışmaları için, FCI’nın her bir kısmından en az bir hakem üyesi davet edilmelidir. FCI’nın üyesi olmayan ülkelerden gelen vasıflı hakem üyeleri de, FCI hakem üyelerinin çoğunlukta olması akılda tutularak başlıca yerli cinsler için sınırlı sayıda kullanılabilir.

Dünya ve Bölüm yarışmaları için programlar, ilgili hakemlere tahsis edilen ırklar açıkça belirtmelidir.

Dünya ve Bölüm yarışmaları için, ülkelerin ulusal köpek kuruluşları hakem üyelerini aday göstermeli ve tayin etmelidir.   

4          FCI DELEGESİ

A       FCI Genel Heyeti, her bir Dünya Yarışması için resmi bir FCI Delegesi aday gösterecektir. FCI’nın İdari Direktörü, resmi FCI delegesine yardımcı olacaktır.

Bölüm Yarışmaları için ilgili kısım, resmi temsilciyi onay için FCI Genel Heyetine tavsiye eder.

B       FCI delegesi aşağıdaki yetkilere sahiptir:

a.       Yarışmanın hazırlanması esnasında organizasyon kulüplerine yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak;

b.       KIF’in  FCI’nın tüm kurallarına ve özel yönetmeliklerine uymasını ve FCI’nın bu kurallarının ve özel yönetmeliklerinin yarışmalar esnasında doğru olarak uygulanmasını temin etmek;

c.       yarışma esnasında yapılan ve FCI kurallarının ve özel yönetmeliklerinin ihlaliyle ilgili olan şikayetlerin ayrıntılarını yazmak;

d.       ilgili şikayetleri bu Heyete iletmek ve eğer gerekirse FCI Genel Heyetinin bu konuları ele almasına yardımcı olmak üzere faaliyetler hakkında kapsamlı bir yazılı raporla FCI Genel Heyetini bilgilendirmek.

C       Eğer FCI delegesi, aynı zamanda FCI Genel Kurulunun bir üyesiyse, FCI Genel Heyet üyelerinin hiçbirinin hazır bulunmaması kaydıyla gösteride FCI’yı temsil edecektir.

D       FCI delegesinin tüm seyahat, konaklama ve yemek masrafları, FCI tarafından karşılanacaktır.