Tüm hukuki mücadelelerimize temel teşkil eden ve her türlü yanlışın, haksızlığın, hukuksuzluğun ilk adımı olan 05/05/2019 tarihli genel kurul, İstanbul Anadolu 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı sonucunda tümü ile iptal edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu
Yönetim Kurulu