Camiamızın malumu olduğu üzere 16/03/2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda yönetim değişikliği gerçekleşmiş ve yeni yönetimimiz, İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 26/03/2021 tarihli faaliyet belgesi ile görevine başlamıştı. Bu genel kurulun tanınması yönündeki İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü işlemlerinin iptali ve önceki dönem yönetim kurulu tarafından usulsüz bir şekilde gerçekleştirilen 20/03/2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısının kabulü ve yayınlanmasına karar verilmesi için açılan dava, İstanbul 14. İdare Mahkemesi Başkanlığı tarafından reddedilmiş, buna karşı yapılan istinaf başvurusu da temyiz yolu kapalı ve kesin olmak üzere reddedilmiş, dolayısıyla 16/03/2021 tarihli genel kurul ile gerçekleşen yönetim değişikliği idari yönden hukuken de kesinleşmiştir. Konuya ilişkin olarak mahkeme kararı ortada olup bunun dışındaki manipülatif paylaşım ve söylemlere itibar edilmemesi kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KIF Yönetim Kurulu