DERBY WINNER 2021 unvanımız bu yıl 22 EKİM 2021 Cuma günü Petzoo Eurasia içinde düzenlediğimiz CAC yarışmasında verilecektir.
Bir hatırlatma Derby Winner Nedir ?
Her yıl sadece bir CAC veya CACIB yarışması içinde yer alan ve sadece genç köpeklere ait özel bir unvan sınıfıdır. Bu yarışmanın yılda sadece bir kez yapılıyor olması, her köpeğin yaş sınırlaması sebebi ile hayatı boyunca sadece bir kez bu yarışmada yer alabilecek olması ve kazanılan derecenin Derby Winner olarak şecereye işlenmesi,bu ünvanı özel yapmaktadır.
KATILIM ŞARTLARI:
*Köpeğin, yarışmanın yapıldığı takvim yılından bir yıl önce doğmuş olması. Bu sene için 2020 yılında doğan köpeklerimiz katılabileceklerdir.
*Köpeğin, Derby Winner yarışmasının yapıldığı CAC veya CACIB yarışmada junior (genç köpek), intermediate (orta sınıf), open (açık sınıf) veya working (çalışan sınıf) kategorilerinden birinde kayıtlı ve yarışmış olması
* Köpeğin yarışmaya girdiği sınıf içinde hakemden MÜKEMMEL notu almış olması
YARIŞMANIN İŞLEYİŞİ:
Normal yarışma değerlendirmeleri bittikten sonra BOB öncesinde, o ırkta yukarıda belirtilen Derby Winner yarışmasına katılım şartlarını yerine getirmiş köpeklerden;
Hakem önce erkek köpekleri beraberce değerlendirip en iyi erkek köpeği seçiyor ve Derby Winner ünvanı veriyor.Daha sonra o ırktan olan ve yukarıdaki şartları yerine getirmiş dişi köpekler hakem tarafından değerlendirilip en iyi dişi köpeğe Derby Winner ünvanı veriliyor. Böylece her ırk için bir dişi ve bir erkek köpeğe o seneye ait yıllın Derby Winner ünvanını verilmiş oluyor.
Daha sonra Derby BIS için, hakem tarafından bu unvanı almış bir erkek ve bir dişi köpek arasından bir tanesi Derby BIS için seçiliyor ve bu köpek ırkının Derby 
Winner temsilcisi olarak Derby BIS bölümünde yarışmaya hak kazanıyor.
Katılım ücreti: 100.- TL
Derby Winner sertifika ücreti : 150.- TL

İlgili Dosya:

P_6160912c09ff1.jpeg